Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Projekt WITAMY W POLSCE - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Projekt WITAMY W POLSCE

Celem projektu jest pomoc cudzoziemskim uczniom warszawskich szkół, a także ich rodzicom i dorosłym poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, jak również studentom, poprzez poprawę znajomości języka polskiego oraz lokalnego kontekstu kulturowego.

 

 

Projekt obejmuje następujące działania:

 

 

  1. Lekcje polskiego jako obcego;
  2. Zajęcia wyrównawcze;
  3. Zajęcia z reedukatorem;
  4. Zatrudnienie asystentów kulturowych – pakiet (1-4) dla uczniów szkół;
  5. Wznowienie podręcznika z ćwiczeniami do nauki języka polskiego „ABC po polsku”;
  6. Zajęcia dotyczące kultury polskiej;
  7. Kursy języka – dla uczniów, studentów i dorosłych;
  8. Kursy specjalistyczne – dotyczące języka medycznego i biznesowego.

 

 

 

 

Nauka polskiego jest pierwszym i niezbędnym elementem integracji, a w przypadku uczniów sukcesu szkolnego. Gdy w szkole uczy się powyżej 8 uczniów cudzoziemskich gminy są zobowiązanie przyznać szkołom dodatkowe lekcje polskiego. Jednak zgodnie z polskim prawem uczniowie nawet bez znajomości języka polskiego mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach.

 

We wszystkich szkołach objętych projektem są uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają naukę języka. Gmina zazwyczaj przyznaje 2 dodatkowe godziny lekcji polskiego jako obcego na całą szkołę rzadko uwzględniając liczbę uczniów. W przypadku szkoły podstawowej dodatkowe lekcje polskiego trzeba podzielić między klasy 0-3 a klasy starsze. Młodsze dzieci uczy się inaczej niż starsze. Zróżnicowany jest również poziom znajomości języka u uczniów w tej samej klasie.

 

Brak znajomości polskiego także dla dorosłych i studentów jest barierą w integracji z naszym społeczeństwem. Znajomość języka pozwala studentom cudzoziemskim na znalezienie ważnego miejsca w naszym społeczeństwie i wykorzystanie nabytej wiedzy na studiach w Polsce, zgodnej z naszymi standardami i odnalezienie się na rynku pracy. Dorosłym cudzoziemcom pozwala na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem i kompetencjami, a nie zajmowanie tylko najniższych stanowisk, niezgodnych z odebranym wykształceniem, realizowanych poniżej rzeczywistych kwalifikacji.

 

Kolejnym problemem uczniów, na zaradzenie któremu szkołom brakuje środków, są różnice edukacyjne i brak pomocy w odrabianiu lekcji. Pomocy potrzebują uczniowie cudzoziemscy, nawet jeśli byli bardzo dobrymi uczniami w swoim kraju. Ich rodzice nie są im w stanie im pomóc ponieważ zazwyczaj znają język polski gorzej od swoich dzieci. Ważne jest rozpoczęcie nauki języka od początku pobytu dziecka w szkole przez dzieci i rodziców, co daje dzieciom szansę uczestnictwa w lekcjach i nadrobienia różnic edukacyjnych, a także integrację ze społecznością szkolną. W skrajnych przypadkach, gdy dziecko jest jedynym obcym uczniem dochodzi do poważnych zaburzeń funkcjonowania w szkole łącznie z szokiem kulturowym wymagającym interwencji psychologa czy terapeuty. Dla ambitnych dzieci bardzo nieprzyjemna jest sytuacja bycia najgorszym uczniem w klasie, co często dotyka dzieci cudzoziemskich. Ważne jest aby ten okres trwał jak najkrócej.

 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty dzieci między 6 a 18 rokiem życia muszą chodzić do szkoły. Ten obowiązek dotyczy również dzieci cudzoziemskich, które nie znają języka polskiego. Konsekwencją tego przepisu są trudności, dla cudzoziemców i pracowników szkoły. Szkoła ucząca cudzoziemców powinna zatrudniać asystenta kulturowego, który zna język cudzoziemców i polski. Asystent powinien wytłumaczyć nowemu uczniowi zasady funkcjonowania szkoły, pokazać klasy, toalety, stołówkę, gabinet pielęgniarki. Asystent może tłumaczyć polecenia nauczyciela, co umożliwia uczestnictwo w lekcji, jest tłumaczem na wywiadówkach, pomaga w wyjaśnieniu nieporozumień na tle kulturowym i wychowawczy. Asystent pełni ważną rolę w sytuacjach kryzysowych takich jak wypadek.

 

Ze względu na budżety gmin zarządzających szkołami, przepis o asystencie jest niemal martwy. Współpracujemy z kilkunastu szkołami, a tylko w jednej z nich jest asystent. Bez pomocy asystenta kulturowego nie można się porozumieć ani z uczniem ani z jego rodzicami, zwłaszcza gdy uczniowie mówią egzotycznym językiem (np. wietnamskim, tureckim, koreańskim, arabskim). Brak asystenta w razie wypadku powoduje poważne zagrożenie zarówno dla dziecka jak i zagrożenie sankcjami prawnymi dla odpowiedzialnych pracowników szkoły.

 

Projekt trwa od 1.10.2015 do 31.10.2016.

 

 

 

Projekt Witamy w Polsce jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz azylu migracji i integracji

 BEZPIECZNA PRZYSTAŃ