Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Projekt WIELOKULTUROWA SZKOŁA - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Projekt WIELOKULTUROWA SZKOŁA

Projekt Stowarzyszenia Vox Humana pt. "Wielokulturowa szkoła"

 

Cele projektu:

 

  1. Podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród obywateli państw trzecich,
  2. Prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego,
  3. Poszerzenie oferty integracyjnej oraz edukacyjnej w zakresie międzykulturowości,

 

 

Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego.

 

Opis sytuacji:

 

W Polsce funkcjonuje integracyjny model nauczania cudzoziemców, co w praktyce oznacza, że obcokrajowcy w wieku szkolnym, tuż po przybyciu do Polski, niemalże prosto z pociągu wysyłani są do szkoły. Oczywiste jest, że takie dziecko nie zna języka polskiego, nie zna polskiej kultury i obyczajów, czuje się zagubione i osamotnione.

 

Znajomość języka jest pierwszym krokiem służącym integracji. Polskie prawo nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z edukacją dzieci cudzoziemskich. Nakłada obowiązek szkolny również na cudzoziemców, zakłada dodatkowe lekcje ale już nie gwarantuje, ani nawet nie proponuje podręczników i pomocy dydaktycznych. Liczba godzin oferowana przez państwo jest zbyt mała i udzielana tylko w ciągu pierwszych 12 miesięcy pobytu w Polsce. Jest to zbyt krótki okres na nauczenie się języka. Znaczna część naszego projektu koncentruje się na poszerzeniu oferty integracyjnej – na nauce języka polskiego oraz na zajęciach wyrównawczych, które naukę wspierają i przyspieszają. Istotną kwestią w szkołach, w których uczą się cudzoziemscy uczniowie są problemy z akceptacją cudzoziemców przez polskie dzieci, brakiem zrozumienia i poszanowania odmiennej kultury.

 

Często w tego typu placówkach dochodzi do poważnych konfliktów, wynikających głównie z istnienia bariery językowej i niewiedzy. Problemem dla wielu szkół jest fakt, że dzieci polskie nie integrują się z cudzoziemskimi. W tym projekcie staramy się zbudować przestrzeń w której mogą się spotkać i zrozumieć. Stwarzamy za pomocą wspólnych zajęć, takich jak warsztaty międzykulturowe czy warsztaty integracyjne przestrzeń do wspólnej pracy i zabawy, a poprzez to chcemy podnieść poziom wzajemnego zrozumienia i uwrażliwienia na odmienność kulturową. Działaniami do społeczeństwa przyjmującego staramy się zmniejszyć niechęć i lęk wobec obcych, pokazać ich nie jako obciążenie, ale wartość dodaną. Staramy się przezwyciężyć lub przynajmniej zmniejszyć niechęć wobec obcych.

 

 

Działania:

 

1. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci obywateli państw trzecich;

2. Filmy edukacyjne o imigrantach z Gruzji i Ukrainy;

3. Warsztaty międzykulturowe;

4. Warsztaty integracyjne:

  • Warsztaty muzyczne: Gruzja
  • Warsztaty muzyczne: Ukraina
  • Warsztaty filmowe

 

Projekt trwa od 01.07.2014 - 30.06.2015 r.

 

Wszystkie działania prowadzone w projekcie są bezpłatne dla uczestników. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżet Państwa. Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 

Marta Gzyra
Koordynator projektu