Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Projekt PRZYJAZNA POLSKA - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Projekt PRZYJAZNA POLSKA

obec problemu związanego z integracyjną metodą nauczania cudzoziemców w polskich szkołach występuje szereg trudności skutkujących problemami integracyjnymi. W ich wyniku integracja nie zachodzi w zadawalającym tempie, a wśród cudzoziemców wzrastać mogą negatywne odczucia.

 

Projekt koncentruje się na środowisku około 50 cudzoziemców uczących się w szkole podstawowej nr 58 na warszawskim Targówku a także cudzoziemców z Ośrodka w Lininie – ok. 70 osób, w tym w szczególności uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół (podstawowa i gimnazjum) w Coniewie – ok. 30 osób. Ich społeczność i jej problemy są znane wnioskodawcy z poprzednio realizowanych projektów. W celu zaradzenia trudnościom z edukacją oraz zminimalizowania negatywnych skutków szoku kulturowego, w ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 

 

 

1. Lekcje polskiego jako obcego (SP 58, ZS Coniew);

2. Zajęcia wyrównawcze (SP 58, ZS Coniew);

3. Wsparcie psychologa (ZS Coniew);

4. Asystent kulturowy (SP 58, ZS Coniew);

5. Konsultant kulturowy (SP 58, ZS Coniew);

6. Interaktywne zajęcia z elementami kultury polskiej (ZS Coniew);

7. Warsztaty artystyczne (Linin – dziewczynki);

8. Warsztaty z tworzenia biżuterii (Linin – dziewczynki);

9. Warsztaty muzyczne (Linin – chłopcy i dziewczynki, grupa mieszana);

10. Zajęcia sportowe (Linin – głównie chłopcy);

11. Filmy edukacyjne „Jak radzić sobie w Polsce’’;

12. Wycieczki edukacyjne dla dorosłych i dzieci (Linin);

13. Kursy językowe (Linin, Targówek, ZS Coniew, SP 58).

 

  

W Polsce funkcjonuje integracyjny model nauczania cudzoziemców, co w praktyce oznacza, że cudzoziemcy w wieku szkolnym, tuż po przybyciu do Polski rozpoczynają naukę w polskiej szkole. Dzieci nie znają języka polskiego, polskiej kultury i obyczajów, czują się zagubione i osamotnione. Znajomość języka jest pierwszym krokiem służącym integracji. Polskie prawo nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z edukacją dzieci cudzoziemskich. Nakłada obowiązek szkolny na cudzoziemców, zakłada dodatkowe lekcje (w wymiarze nie dostosowanym do potrzeb) ale już nie gwarantuje, ani nawet nie proponuje podręczników i pomocy dydaktycznych. Znaczna część naszego projektu koncentruje się na poszerzeniu oferty integracyjnej – na nauce języka polskiego oraz na zajęciach wyrównawczych, na wsparciu asystentów i konsultantów kulturowych oraz na wsparciu psychologa, które naukę wspierają i przyspieszają.

 

Cudzoziemcy, których sytuacja życiowa zmusiła do opuszczenia ojczyzny, zmuszeni są do odnalezienia się w nowej, często zupełnie obcej i niezrozumiałej rzeczywistości. Niejednokrotnie zdarza się, że występuje u nich szok kulturowy, czyli zaburzenie funkcjonowania psychosomatycznego wywołane przedłużającym się kontaktem z odmienną, nieznaną kulturą. Stanowi on element procesu przystosowania się do nowego środowiska, w którym dawne, znane sposoby zachowania się nie znajdują zastosowania. Zmaganie się z prawdziwymi warunkami życia na obczyźnie, powoduje bardzo silne reakcje stresowe. W wyniku tego mogą pojawić się wrogie i agresywne zachowania w stosunku do kraju goszczącego. Bardzo duży wpływ na tę sytuację mają kłopoty językowe. Osoby przechodzące ten etap za złe samopoczucie i frustracje obwiniają zazwyczaj swoich gospodarzy, których postrzegają stereotypowo, szukając wsparcia w rodakach i znajomych spoza kultury jawiącej się w tym momencie jako „wroga”. Brak znajomości nowych zasad może prowadzić do wielu nieporozumień, co sprawia, że cudzoziemcy czują się wyobcowani, bezradni, niezrozumiani i zestresowani ciągłą niepewnością. Do najczęstszych symptomów szoku kulturowego należą: tęsknota za domem, poczucie beznadziejnej zależności, dezorientacja, izolacja, depresja, smutek, irytacja, wrogość, złość, zaburzenie snu i diety, krytyczne (stereotypowe) reakcje, rozkojarzenie. Szok kulturowy jest bardzo kłopotliwy i przynosi ze sobą wiele niedogodności. Można mu jednak zapobiec lub nawet go pokonać i temu właśnie, między innymi, mają służyć prowadzone przez nas działania. Interaktywne zajęcia z elementami kultury polskiej pomogą cudzoziemcom zrozumieć polską mentalność, pewne mechanizmy charakterystyczne dla naszej kultury, poznać kody kulturowe, które otworzą im drzwi do naszej kultury i sprawią, że nie będzie ona już tak całkiem obca; pozwolą im poczuć się swobodniej, nabrać pewności siebie i ograniczyć stres związany z brakiem wiedzy na temat Polski i Polaków. Kolejną zalecaną metodą radzenia sobie z szokiem kulturowym jest znalezienie kogoś w rodzaju mentora, osoby, która zna kulturę kraju i będzie w stanie doradzić, jak się zachować w danych sytuacjach. Taką rolę pełnią asystent i konsultant kulturowy. Wsparciem jest również opieka psychologiczna.

 

Jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z szokiem kulturowym jest oczywiście poznanie języka kraju przyjmującego, stąd nasza bogata oferta wsparcia w tym zakresie (lekcje polskiego jako języka obcego, zajęcia wyrównawcze). Zgodnie z zaleceniami psychologów kulturowych, cudzoziemiec dotknięty szokiem kulturowym powinien możliwe dużo czasu poświęcać na swoje ulubione zajęcia, co pomoże rozładować stres i przyniesie wewnętrzny spokój. W tym celu chcemy zorganizować w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie warsztaty artystyczne, warsztaty z tworzenia biżuterii, zajęcia sportowe oraz warsztaty muzyczne.

 

 

Projekt Przyjazna Polska jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz azylu migracji i integracji

 BEZPIECZNA PRZYSTAŃ