Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Projekt MUZYKA ŁĄCZY - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Projekt MUZYKA ŁĄCZY

Projekt Stowarzyszenia Vox Humana "Muzyka łączy"
 
 
 
Cele projektu:
  • Poszerzenie oferty integracyjnej i polepszenie funkcjonowania grupy docelowej/ dzieci osób starających się o ochronę w Polsce / w naszym społeczeństwie poprzez wprowadzenie zajęć z muzyki i asystenta kulturowego.

 

Opis sytuacji:

 

Podstawą integracji z polskim społeczeństwem jest nauka języka. Jednak bardzo ważnym elementem integracji jest odnalezienie się z grupie szkolnej. Zajęcia dodatkowe, realizowanie swoim zainteresowań daje możliwość interakcji z rówieśnikami i znacząco wzmacnia i przyspiesza integrację. Dziecko, które nic nie robi, nie ma dodatkowych zainteresowań i zajęć ma zazwyczaj kłopot z integracją nawet z najbliższą grupą – klasą. Z uwagi na brak oferty edukacyjnej dla dzieci grupy docelowej, ich odizolowanie i brak możliwości finansowych uczestnictwa w zajęciach rozwojowych polskich rówieśników istnieje pilna potrzeba działań edukacyjno-twórczych dla grupy beneficjentów.

 

Wypełnimy tym jakąś cześć wolnego czasu dzieci beneficjentów by podnieść ich samoocenę oraz zniwelować różnice międzykulturowe. Rozwinąć talenty. Poszerzymy tym samym ubogą ofertę edukacyjną dedykowaną beneficjentom. Zaplanowane działania skierowane są kompleksowo na wspomaganie włączania się dzieci uchodźców w życie, w polskim społeczeństwie, w polskiej szkole, poprzez własny rozwój, podnoszenie samoceny, docenienie funkcji edukacji w kraju, w którym przyszło im żyć. W SP Nr 58, w Warszawie istnieje specyficzna, konkretna sytuacja społeczno- kulturowa, na około 100 polskich uczniów uczęszcza tam ok. 40 dzieci osób starających się o ochronę w Polsce.

 

 

Szkoła korzysta z asystentów kulturowych, ale istnieje nagląca stała potrzeba uzupełniania ich o kolejne osoby, by osiągnąć minimalny zamierzony efekt edukacyjny. Asystent kulturowy powinien być w każdej klasie, ponieważ w każdej klasie ok. 1/3 (a czasem naw3et połowa) uczniów to dzieci osób starających się o ochronę. Trafiające tam dzieci beneficjenci nie mówią po polsku w stopniu pozwalającym im efektywne pobieranie edukacji, co stanowi duży problem dla nich jak i dla nauczycieli. Każdy z nauczycieli powinien mieć tłumacza – asystenta kulturowego, który zna język polski, rosyjski i gruziński lub czeczeński (języki najliczniejszych grup ubiegających się o ochronę w Polsce).

 

Działania: 

 

Działanie nr 1 – Edukator – zajęcia wyrównawcze.

Edukatorzy będą pracować przez 4 miesiące / 192 lekcje/ , średnio 12 godzin tygodniowo w Szkole Podstawowej nr 58 w Warszawie do której chodzą dzieci osób ubiegających się o ochronę w Polsce. Harmonogram jego pracy będzie zależał od potrzeb szkoły - szkoła będzie regulowała potrzeby jego asysty w poszczególnych klasach i harmonogram jego zajęć w wyżej podanych ramach godzinowych. Nie możemy na tym etapie ustalić harmonogramu, gdyż sytuacja w szkole zmienia się w każdym miesiącu – średnio miesięcznie odchodzi 10% dzieci i przychodzi tyle samo nowych uczniów. Łączymy tutaj funkcje zwyczajowego asystenta uczestniczącego w wybranych zajęciach, tłumaczącego na bieżąco przebieg lekcji z edukatorem, pracującym po lekcjach z dziećmi w celu wyrównania braków edukacyjnych i wyjaśnienia zagadnień niezrozumiałych czy odrabiania lekcji bieżących. Asystent posługuje się językiem polskim, gruzińskim i rosyjskim.

 

 

Działanie nr 2 - Zajęcia nauki gry na gitarze.

Przewidujemy zorganizowanie 13 zajęć po 2 godziny i 1 zajęcia po 1,5 godziny, od 14.02 do 30.06.2013 na terenie ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku. Grupa docelowa to ok.10 dzieci - osób starających się o ochronę w Polsce, uczęszczających do szkoły Nr 58, na warszawskim Targówku, ul. Mieszka 1 nr 7 lub młodzież uczącej się w gimnazjum nr 141, ul. Trocka 4 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora gry na gitarze / Besik Lacabidze /– obywatel polski, posługujący się językiem polskim, rosyjskim i gruzińskim/ posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi uchodźców w Polsce. Plan zajęć; Stowarzyszenie zakupi 5 gitar klasycznych oraz przygotuje ksero podręcznika akordów gitarowych. Dzieci poznawać będą instrument; podstawowe akordy gitarowe, ćwiczyć grę oraz nauczą się kilku znanych motywów/ piosenek.

 

 

 

Wszystkie działania prowadzone w projekcie są bezpłatne dla uczestników. Zapraszamy do udziału w projekcie

 

Iwona Walc

Koordynator projektu

605 150 066

iwonajozwiakwalc@gmail.com

 
 
Okres realizacji projektu: 14.02.2013-30.06.2013  
 
Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Uchodźczy i Budżet Państwa.