Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Projekt MOBBING STOPER - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Projekt MOBBING STOPER

Aktualności

 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi

  2018-10-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kreatywności i innowacyjności dla uczniów, w ramach projektu „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2018-08-31

  W związku z realizacją projektu pt. ”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", Stowarzyszenie Vox Humana zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty, w ramach rozenania, na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2017-12-10

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Vox Humana projektu pn.”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera

  2017-11-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera, który poprowadzi (wraz z trenerem ze Stowarzyszenia) warsztaty kreatywności i innowacyjności.

 • Zdolni w szkole i po szkole

  2017-10-01

  Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna projekt „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. 
 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Projekt Mobbing Stoper miał na celu wprowadzenie systemu ochrony osób mobbingowanych poprzez wypracowanie zbioru działań umożliwiających skuteczne postępowanie mediacyjne w stosunku do pracodawcy oraz akcję edukacyjną skierowaną zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Powyższy cel wpisuje się w zagadnienia związane z upowszechnianiem wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, równouprawnienia płci oraz zaangażowania organizacji pozarządowych w społeczną kontrolę instytucji szczebla centralnego.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli pracownicy, którzy mogli skorzystać z bezpłatnej infolinii dla osób mobbingowanych, ale również pracodawcy, którzy dzięki postępowaniu naprawczemu mogli wprowadzić do firmy zachowania wpływające na lepszą atmosferę pracy i efektywność pracowników. Projekt wypracowował algorytm postępowania antymobbingowego, z użyciem takich narzędzi jak: prawne i psychologiczne porady indywidualne, mediacje z pracodawcą, warsztaty terapeutyczne dla osób mobbowanych, warsztaty dla menedżerów, szkolenia dla pracodawców.

Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, angażującym dwa specjalistyczne podmioty prywatne – kancelarię zajmująca się doradztwem prawnym oraz firmę skupiająca psychoterapeutów wyspecjalizowanych w pomocy dla osób poddawanych stresowi.

Projekt wpierał koordynator norweskiego programu "Jobbing uten Mobbing"  norweskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt zakończony w czercu 2008 r.Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych