Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Projekt IMIGRANCI W POLSKIEJ SZKOLE - kontynuacja - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Projekt IMIGRANCI W POLSKIEJ SZKOLE - kontynuacja

Nadal aktualne są założenia z naszego ubiegłorocznego projektu „Imigranci w polskiej szkole”. Przygotowany przez nas projekt jest kontynuacją, modyfikacją i rozbudowaniem ubiegłorocznego projektu. Proponujemy rozbudownie projektu pod wpływem wyników ewaluacji.

 

W Polsce jest niski poziom wiedzy na temat innych kultur. Brak wiedzy często budzi lęk i niechęć. Polacy dodatkowo nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji naszego wejścia do Unii Europejskiej i większego otwarcia rynku. Szczególnie niewielką wiedzę mamy na temat kultur odległych od nas geograficznie, a takimi są kultury dwóch naszych głównych imigrantów z Azji – Wietnamczyków i muzułmanów, a także ostatnio do nas przybywających w większych grupach – Chińczyków. Mało wiemy też o niewielkiej grupie imigrantów przybywających z Indii. Niewielka jest też wiedza o naszych bliższych sąsiadach Ormianach i Ukraińcach..

 

 

Polacy, jak wynika z badań (COBOS 2007) niechętnie się odnoszą do tych Azjatów. W badaniach najmniej lubianą grupą byli Arabowie, Turcy sytuowali się niewiele lepiej, dość blisko Wietnamczyków i Chińczyków. Jednak w stosunku do wszystkich wyraźny jest brak sympatii (ujemne wyniki). Taki stosunek naszego społeczeństwa, jak sądzę w dużym stopniu bierze się z wraku odpowiedniej wiedzy i z lęku „przed nieznanym”. Dodatkowo muzułmanie kojarzą się z terroryzmem, fundamentalizmem, wojna i niechęcią do świata zachodniego, Wietnamczycy i Chińczycy zaś budzą niechęć, bo „zabierają” pracę (mam tu na myśli osoby trudniące się handlem). Wietnamczycy i Chińczycy mieszkają w większych skupiskach, przy osiedlu wietnamskim zazwyczaj kilkanaścioro dzieci chodzi do jednego gimnazjum czy szkoły podstawowej, w szkołach wyższego stopnia są rozproszone Ukraińcy i Ormianie przyjeżdżają do pracy. Hindusów jest wprawdzie niewiele, a różnią się znacząco wyglądem i sposobem życia dlatego też ich pojawienie się budzi duże emocje wśród uczniów. Nauczyciele, uczniowie, inni pracownicy szkół i wreszcie rodzice uczniów są pierwszymi osobami z polskiego społeczeństwa, które mają kontakt z dziećmi cudzoziemskimi.

 

 

Integracja jest trudnym zadaniem – nauczycielom chcemy dostarczyć odpowiedniej wiedzy i wspomóc budowanie społeczności klasowych. Uczniom dostarczyć odpowiedniej wiedzy, by pogłębić zrozumienie i poziom integracji uczniów z innych kultur.

 

Wobec obcych rozpowszechnione są negatywne stereotypy – naszym projektem staramy się te stereotypy obalić.

 

Chcemy podnieść poziom wiedzy na temat tych kultur wśród grupy docelowej, spowodować większe zrozumienie międzykulturowe, pokazać różnice kulturowe i ich konsekwencje (np. odmienne obyczaje i sposoby traktowania dorosłych), a przez doprowadzić do integracji wszystkich grup imigrantów w naszym społeczeństwie. Chcemy nauczyć czytać kody kulturowe innych kultur szeroką grupę przedstawicieli naszego społeczeństwa. Prócz nauczycieli i innych pracowników szkoły zostali uwzględnieni rodzice polskich uczniów jako bardzo ważny czynnik, bo z jednej strony maja wpływ na swoje dzieci, a z drugiej mogą stanowić wsparcie dla szkoły w przypadku jakichś trudności w szkole. Poza tym ważne jest, by rodzice zaakceptowali kolegów swoich dzieci.

 

Projekt trwa od 01.05.2010 do 30.06.2011.

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz przez Budżet Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

patronat medialny: