VOX HUMANA

Wsparcie psychologa

Psycholog wspiera zarówno uczniów cudzoziemskich poprzez prowadzenie konsultacji psychologicznych, jednorazowych lub cyklicznych, dotyczących m.in.: trudności adaptacyjnych do życia w Polsce, radzeniem sobie ze stresem, problemów rodzinnych i w relacjach z bliskimi osobami, doświadczeń związanych z dyskryminacją i przemocą, doświadczeń związanych z wojną, torturami, gwałtami, problemami typowymi dla osób małoletnich, zwłaszcza małoletnich pozostawionych bez opieki dorosłych, niepełnosprawnych, problemami ofiar przemocy fizycznej, psychicznej bądź seksualnej, handlu ludźmi, a także problemami osób doświadczonych innymi traumatycznymi przeżyciami.

 

 

Zatrudniony w projekcie psycholog jest odpowiedzialny za poradnictwo i pomoc psychologiczną oraz wspieranie integracji beneficjentów projektu ze społeczeństwem polskim, a także udziela wsparcia i porad nauczycielom pracującym z cudzoziemcami pomagając im w rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Bierze również udział w przygotowywaniu działań wspierających integrację cudzoziemców w tym warsztatów i wydarzeń kulturalnych.