Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Warsztaty muzyczne - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Warsztaty muzyczne

Zdecydowaną większość mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie stanowią mieszkańcy Kaukazu – są to głównie Czeczeni (ponad 90%), Ormianie i Gruzini, czasem Kirgizi i Ukraińcy. Muzyka w kaukaskich kulturach stanowi podstawowy element tradycji kultywowanej do dziś. Czeczeńskie i gruzińskie dzieci uczą się śpiewać i tańczyć już od najmłodszych lat, wstydem i hańbą jest niechęć do kontynuowania tradycji przodków.

 

W Polsce, mieszkając w Ośrodku, cudzoziemcy nie mają wielu powodów do radości i tańca, ale wystarczy wprawić ich w dobry nastrój, a zaraz ktoś przyniesie gitarę, albo telefon i organizuje zabawę. Rozmaite wydarzenia losowe sprawiły, że znalazło się w Ośrodku wielu amatorów (i amatorek) gitary, którzy musieli przerwać edukację muzyczną lub też nigdy nie mieli okazji jej rozpocząć. Na prośbę samych cudzoziemców organizujemy takie warsztaty i umożliwiamy dzieciom rozwój muzyczny i naukę gry na gitarze. Celem warsztatów jest umacnianie poczucia własnej wartości, wyrównywanie szans rozwoju dzieci cudzoziemskich, a także poszerzanie muzycznej wiedzy uczestników, rozbudzenie pasji, wyrabianie nawyków samokształceniowych, nauka pracy w grupie oraz twórcza organizacja wolnego czasu.

 

Warsztaty muzyczne składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Wstęp teoretyczny zawiera podstawowe informacje o gitarze – pochodzenie instrumentu oraz drogi ewolucji gitary; dzieciom zaprezentowany zostanie dorobek światowej klasy gitarzystów, takich jak m.in. Paco de Lucía , Francis Goya, Carlos Santana i innych.

 

Następnie dzieci poznają budowę gitary: nazwy poszczególnych części gitary, ogólne zasady gry na instrumencie, prawidłową pozycję, trzymanie gitary oraz naukę strojenia instrumentu z pomocą kamertonu. Gdy dzieci zdobędą już podstawowe informacje niezbędne do podjęcia nauki rozpoczną się zajęcia praktyczne.

 

Przed rozpoczęciem praktycznej części zajęć prowadzący dokonali selekcji uczestników polegającej na wyborze najbardziej uzdolnionych muzykalnie dzieci (jest to konieczne ze względu na ogromne zainteresowanie warsztatami muzycznymi i dużą liczbę zdolnych dzieci). Prowadzący przeprowadził proste ćwiczenie, polegające na tym, aby dzieci stojąc tyłem do prowadzącego wysłuchały wystukiwanego na pianinie przez niego dźwięku, a następnie samodzielnie odnalazły na pianinie właściwą nutę, co pokaże czy dziecko jest muzykalne. Następnie dzieci miały powtórzyć proste rytmy wyklaskiwane przez prowadzącego, co służyło stwierdzeniu, czy dziecko ma poczucie rytmu.

 

 

Część praktyczna obejmuje właściwą naukę gry na instrumencie: po przećwiczeniu prawidłowego trzymania gitary, prowadzący omówi słownictwo muzyczne oraz schemat akordów gitarowych. Dzieci poznają akordy podstawowe, rozbudowane i barowe, dowiedzą się jak należy prawidłowo je zapisywać, a następnie samodzielnie będą je notować w zeszytach. Gdy opanują już te umiejętności rozpoczną ćwiczenie poznanych akordów podstawowych, a potem także rozbudowanych i barowych. Na każdych kolejnych zajęciach prowadzący będzie sprawdzał wiedzę zdobytą przez uczniów podczas poprzednich zajęć. Po zakończeniu warsztatów uczniowie zaprezentują nowo nabyte umiejętności podczas „mini koncertu" dla rodziców i pracowników Ośrodka. Po zakończeniu warsztatów uczestnikom zostaną wręczone dyplomy.

 

Udział w zajęciach zapewnia dzieciom nabycie nowych umiejętności, aktywne spędzanie wolnego czasu, poznanie swoich uzdolnień i talentów. Prezentacja umiejętności podczas szkolnych uroczystości poprawi funkcjonowanie cudzoziemskich dzieci w środowisku szkolnym.