VOX HUMANA

Szkolenia dla osób pracujących z uchodźcami

Przygotowaliśmy specjalne szkolenia dla kadry, która będzie pracowała w naszym projekcie.

 

 

Praca w środowisku wielokulturowym:

  • 8 godzinne szkolenia jak uczyć języka polskiego jako obcego;
  • 8 godzinne szkolenia dotyczące kultury, religii, tradycji i obyczajów najliczniejszej grupy uchodźców – Czeczenów;
  • 4 godzinne – Problematyka związana z uchodźstwem – zarys problemu na świecie, w Europie i Polsce, aspekty prawne, problemy psychologiczne;
  • 4 praca w środowisku wielokulturowym – problemy edukacyjne i psychologiczne związane z uchodźstwem.

 

 

Zajęcia prowadziło 2 trenerów. 

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 24 godziny szkoleniowe prowadzone przez 2-3 trenerów.