Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Szkolenia dla osób pracujących z uchodźcami - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Szkolenia dla osób pracujących z uchodźcami

 

CEL DZIAŁANIA:

Zwiększanie wiedzy na temat uchodźctwa, praw i obowiązków uchodźców jak i społeczeństwa przyjmującego. Informacja o sytuacji społeczno-psychologicznej nowo przybyłych, budowanie postaw otwartości i szacunku dla przedstawicieli innych kultur i religii. Działanie bezpośrednio wpływa na budowanie dialogu międzykulturowego.

 

 

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenia są skierowane do polskiego społeczeństwa, szczególnie do osób pracującymi z uchodźcami lub dziećmi uchodźców. W szkoleniach brali udział nauczyciele, dyrektorzy szkół, pedagodzy i psychologowie, edukatorzy, bibliotekarze, rodzice. Jedno szkolenie było otwartym spotkaniem dla mieszkańców Warszawy.

 

 

Tematy szkoleń:

  

 1. Uchodźcy w Polsce – problemy związane z edukacją dzieci uchodźców w polskich szkołach.
 2. Uchodźcy w Polsce – zarys problematyki. Edukacja dzieci uchodźców w polskich szkołach. Czeczenii – zarys kultury i tradycji. Różnice kulturowe – islam – Świat Zachodni.
 3. Psychologiczne aspekty inności i obcości.
 4. Jak uczyć polskiego jako obcego. Problemy edukacyjne i kulturowe z dziećmi uchodźców.
 5. Stereotypy i uprzedzenia w stosunku do uchodźców i muzułmanów. Stosunek polskiego społeczeństwa do uchodźców, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmanów z Czeczenii i innych krajów Kaukazu
 6. Granice dialogu z islamem. Miejsce uchodźców w społeczeństwie
 7. Problemy edukacyjne i kulturowe związane z obecnością dzieci cudzoziemskich w szkole
 8. Sytuacja prawna dzieci uchodźców. Prawa szkoły w związku z pobytem dzieci uchodźców.
 9. Prawa w środowisku wielokulturowym.
 10. Problemy edukacyjne i kulturowe z dziećmi uchodźców. Rozwiązywanie konfliktów w klasie międzykulturowej.

 

 

 

Spotkania z rodzicami w SP nr 3 w Białej Podlaskiej w ramach realizacji projektu Szkoła – początek integracji”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet państwa.

 

Biała Podlaska: „Praca z dziećmi uchodźców”

 

Celem warsztatu było udzielenie pomocy szkole, nauczycielom, rodzicom polskich uczniów i społeczności w integracji dzieci uchodźców. Omówione zostały istotne etapy integracji uczniów pochodzących z innych kultur, problemy związane z integracją oraz działania, jakie można podjąć, aby ułatwić realizację tego procesu w odniesieniu do najlepszych dostępnych praktyk.
 
Integracja powoduje specyficzne problemy w pracy szkoły i nauczycieli. Konieczne jest zwrócenie uwagi na potrzeby uczestników tego procesu oraz możliwości i korzyści, jakie mogą z niego wynieść wszystkie zainteresowane strony.
 
Szkolenia pomagają rodzicom polskich uczniów w zrozumieniu różnic kulturowych występujących pomiędzy społecznością lokalną a dziećmi oraz ich rodzinami wywodzącymi się z innych kultur.
 
Zajęcia służą wypracowaniu praktycznych metod radzenia sobie ze związanymi z tym problemami, w tym przygotowaniu środowiska szkolnego do przyjęcia dzieci uchodźców i imigrantów.

 
Łącznie w roku 2012 przeprowadzono 58 godzin szkoleń, a w roku 2013 45 godzin szkoleń dla grupy docelowej.
 
 

W roku 2014 przeprowadziliśmy szkolenia dla 3 nowych szkół – gimnazjum nr 30 w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 28, w tej szkole prowadziliśmy również warsztaty międzykulturowe oraz w Zespole Szkół nr 58.

 

Szkoła w Coniewie prosiła nas o wsparcie, gdyż liczba dzieci uchodźców wzrosła znacząco w roku szkolnym 2013/14, dochodziła nawet do 30 osób. Pojawili się również uczniowie z Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan)

 

 

 TEMATYKA SZKOLEŃ:

 

 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów mieszkających w ośrodku w Lininie.

 2. Dzieci w klasie wielokulturowej – jak rozmawiać z rodzicami polskich uczniów o wielokulturowości.

 3. Kim są uchodźcy.

 4. Problemy edukacyjne dzieci uchodźców i proponowane rozwiązania.

 5. Zarys kultur Czeczenii i Gruzji – różnice kulturowe.

 6. Praca z dziećmi uchodźców.

 7. Dzieci w klasie wielokulturowej.

 8. Uchodźcy w szkole.

 9. Różnice kulturowe – islam – zachód.

 10. Uchodźcy w Polsce

 11. Jak uczyć Polskiego jako obcego

 12. Problemy edukacyjne z dziećmi uchodźców

 13. Rozwiązywanie problemów związanych z adaptacją w klasie ucznia odmiennego kulturowo

 14. Rozwiązywanie problemów wychowawczych – konkretne przypadki uczniów z ZS w Coniewie

 15. Kultura, religie i tradycje państw Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan)


Łącznie w roku 2014 przeprowadzono 21 godzin dla 50 uczestników.