VOX HUMANA

Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów

 

To działanie jest skierowane do osób bezpośrednio pracującymi z dziećmi imigrantów. W ramach tego działania prowadzimy szkolenie dla osób, które odrabiają z uczniami lekcje, a także krótkie szkolenia dla nauczycieli, szkolnych pedagogów, psychologów, rodziców polskich uczniów.

 

 

 

Szkolenia dotyczą następujących tematów:

 

  • kultura, religia, tradycje imigrantów w danej szkole

  • praca z uczniami z innych kultur

  • nauka języka, sposoby przedstawiania wiedzy osobom z niską znajomością języka

  • aspekty psychologiczne, problemy i sposoby ich rozwiązywania w klasie wielokulturowej

 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
 
 Podróż do Gruzji - prezentacja multimedialna do szkoleń związanych z kulturami imigrantów

 

 

Tematy szkoleń:

 

1. Gruzja – zarys kultury

 

  • Imigranci – dlaczego do nas przyjeżdżają?
  • Podstawowe informacje nt Gruzji – religia, święta, relacje społeczne

 

 

2. Jak uczyć polskiego jako obcego.

 

  •  Problemy edukacyjne dzieci imigrantów

 

3. Kim są imigranci?

 

  • Problemy edukacyjne dzieci imigrantów i proponowane rozwiązania

Łącznie zrealizowane zostało 20 godzin szkoleń dla 56 uczestników. Szkolenia były prowadzone w 3 szkołach podstawowych i jednym gimnazjum. W każdej z tych szkół uczą się dzieci cudzoziemskie.