VOX HUMANA

Projekt PIERWSZY KROK INTEGRACJI

Projekt Stowarzyszenia Vox Humana pt. 'Pierwszy krok integracji"

 

Cele projektu: 

 

 

 • Poszerzenie oferty integracyjnej;
 • Przygotowanie obywateli państw trzecich do integracji z polskim społeczeństwem;
 • Prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego.

 

Opis sytuacji: 

 

Znajomość języka jest pierwszym krokiem integracji. Tylko dzięki niej cudzoziemskie dzieci mogą brać udział w lekcjach, ich rodzice pracować. Polskie prawo nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z edukacją dzieci cudzoziemskich. Nakłada obowiązek szkolny również na cudzoziemców, zakłada dodatkowe lekcje ale już nie gwarantuje, ani nawet nie proponuje podręczników i pomocy dydaktycznych. Liczba godzin oferowana przez państwo jest zbyt mała i udzielana tylko w ciągu pierwszych 12 miesięcy pobytu w Polsce. Jest to zbyt krótki okres na nauczenie języka. Znaczna część naszego projektu koncentruje się na poszerzeniu oferty integracyjnej – na nauce języka w skuteczny i dłuższy niż 12 miesięcy sposób, a także na zajęciach, które naukę wspierają i przyspieszają.

 

Problemem dla wielu szkół jest również to, że dzieci polskie nie integrują się z cudzoziemskimi. W tym projekcie staramy się zbudować przestrzeń w której mogą się spotkać i zrozumieć. Stwarzamy za pomocą lekcji, wspólnych lektur i pracy z grupą podnieść poziom wzajemnego zrozumienia i uwrażliwienia na odmienność kulturową.

 

Działaniami do społeczeństwa przyjmującego staramy się zmniejszyć niechęć i lęk wobec obcych pokazać ich nie jako obciążenie, ale wartość dodaną. Staramy się przezwyciężyć lub przynajmniej zmniejszyć niechęć wobec obcych, którą niestety pokazują badania.

 

 

Działania: 

 

 

 1. Lekcje polskiego jako obcego dla dzieci obywateli państw trzecich
 2. Asystent kulturowy - Wietnam
 3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci obywateli państw trzecich
 4. Zajęcia z reedukatorem/pedagogiem wspierające naukę języka - szkolenia
 5. Sukcesy imigrantów – wywiady, wystawy, spotkania
 6. Książeczka dla dzieci „Dzieciństwo w różnych krajach”
 7. Interaktywne lekcje nt wielokulturowości – Co nas łączy, co nas różni
 8. Dodruk książki „Imigranci w mojej klasie”

 

 Projekt trwa od 01.01.2014 - 30.06.2015 r.

 

Wszystkie działania prowadzone w projekcie są bezpłatne dla uczestników. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżet Państwa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Agata Marek

Koordynator projektu

501 022 598

agata_marek@o2.pl