VOX HUMANA

Projekt MOBBING STOPER

Aktualności

 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-8 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-04-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-7 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-31

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-6 z dnia 31 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-5 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku

  2016-10-03

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-4 z dnia 3 października 2016 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Projekt Mobbing Stoper miał na celu wprowadzenie systemu ochrony osób mobbingowanych poprzez wypracowanie zbioru działań umożliwiających skuteczne postępowanie mediacyjne w stosunku do pracodawcy oraz akcję edukacyjną skierowaną zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Powyższy cel wpisuje się w zagadnienia związane z upowszechnianiem wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, równouprawnienia płci oraz zaangażowania organizacji pozarządowych w społeczną kontrolę instytucji szczebla centralnego.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli pracownicy, którzy mogli skorzystać z bezpłatnej infolinii dla osób mobbingowanych, ale również pracodawcy, którzy dzięki postępowaniu naprawczemu mogli wprowadzić do firmy zachowania wpływające na lepszą atmosferę pracy i efektywność pracowników. Projekt wypracowował algorytm postępowania antymobbingowego, z użyciem takich narzędzi jak: prawne i psychologiczne porady indywidualne, mediacje z pracodawcą, warsztaty terapeutyczne dla osób mobbowanych, warsztaty dla menedżerów, szkolenia dla pracodawców.

Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, angażującym dwa specjalistyczne podmioty prywatne – kancelarię zajmująca się doradztwem prawnym oraz firmę skupiająca psychoterapeutów wyspecjalizowanych w pomocy dla osób poddawanych stresowi.

Projekt wpierał koordynator norweskiego programu "Jobbing uten Mobbing"  norweskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt zakończony w czercu 2008 r.Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych