VOX HUMANA

Projekt CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE

WZMOCNIENIE TRAFNOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW W WARSZAWIE

http://cudzoziemcywaw.wordpress.com

 

 

Ideą projektu jest opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz wypracowanie – poprzez maksymalnie szerokie konsultacje społeczne: zarówno na etapie programowania narzędzi badawczych (poznanie realnych problemów i próba wypracowania najlepszych rozwiązań), na etapie wstępnych wyników działań badawczych jak końcowego dokumentu stanowiącego podstawę do stworzenia przez samorząd stolicy Programu Integracji Cudzoziemców w Warszawie.

 

 

Projekt "Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie" jest prowadzony przez Fundację Obserwatorium w Partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana i jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

 

 logo

 

 

 

 

vox humana