VOX HUMANA

Partnerstwo Mobbing Stoper

Aktualności

 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-8 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-04-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-7 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-31

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-6 z dnia 31 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-5 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku

  2016-10-03

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-4 z dnia 3 października 2016 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 

Stowarzyszenie Vox Humana
Lider projektu Mobbing Stoper, wnioskodawca Funduszu Organizacji Pozarządowych Mechanizmów Norweskich. W Projekcie pełni role zarządcze i organizacyjne, odpowiada między innymi za organizację pracy infolinii, komunikację z pracodawcami i osobami mobbowanymi. Zajmuje się także promowaniem Projektu i organizacją pracy grup eksperckich.
Kontakt:
Anna Andrałojć
a.andralojc@voxhumana.pl
Instytut Psychoimmunologii Sp. z o.o.
Zadaniem Instytutu jest przeprowadzenie warsztatów grupowych dla osób doświadczających mobbingu w miejscu pracy. Warsztaty będą miał charakter treningu antystresowego, wspomagającego budowę indywidualnej odporności na stres. Ponadto przedstawiciele Instytutu wchodzą w skład komisji eksperckiej kwalifikującej zgłoszenia o mobbing oraz w skład zespołu mediacyjnego. W uzasadnionych przypadkach Instytut udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Kontakt:
Ewa Majewska
e.majewska@ipsi.pl
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
Zadaniem Kancelarii jako partnera w tym projekcie jest opieka prawna, prowadzenie dyżurów prawnych, udzielanie porad osobom mobbingowanym, przeprowadzanie postępowań mediacyjnych. Ponadto Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wstępnego etapu postępowania sądowego na rzecz mobbingowanych pracowników, a jej przedstawiciel wchodzi w skład komisji eksperckiej kwalifikującej zgłoszenia.

Kontakt:
Jan Kordasiewicz
j.kordasiewicz@kdg.waw.pl