VOX HUMANA

Materiały dydaktyczne

SCENARIUSZE


Scenariusze gier i zabaw językowych do wykorzystania w ramach zajęć wyrównawczych i lekcji języka polskiego w ramach realizacji projektu

PREZENTACJE i SCENARIUSZE ZAJĘĆ: