Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Lekcje polskiego jako obcego dla dzieci obywateli państw trzecich - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Lekcje polskiego jako obcego dla dzieci obywateli państw trzecich

Lekcje były prowadzone w Szkole Podstawowej nr 58, Szkole Podstawowej nr 264, Zespole Szkół nr 41 w Warszawie oraz w gimnazjum nr 9 w Białymstoku. W projekcie brały uczniowie z Ukrainy, Czeczenii, Gruzji, Wietnamu, Białorusi. Zajęcia były prowadzone dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i liceum. Odmienne były problemy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 58 – szkoła znajduje się przy ośrodku dla cudzoziemców niż uczniów w Szkole Podstawowej nr 264 w której uczą się uczniowie z Wietnamu i odmienne od problemów uczniów z pozostałych szkół.

 

Uczniowie z Wietnamu – 22 osoby w SP 264 uczą się chętnie, ale język wietnamski jest tak różny od polskiego, że uczniowie potrzebują pomocy. Dzięki dodatkowym lekcjom polskiego uczniowie mówią sprawniej po polsku. Poprawie uległ zapis samodzielny zdań na określony temat w rożnych formach użytkowych. U uczniów zmniejszyła się znacznie ilość błędów językowych, stylistycznych. Uczeniowie na bardzo dobrym poziomie opanowali zapis wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Poprawie uległa odmiana wyrazów w mowie spontanicznej. Uczniowie dobrze radzą sobie z cichym czytaniem ze zrozumieniem tekstów literackich i krótkich popularnonaukowych. Wietnamscy uczniowie uczą się pilnie, dzieci są bardzo skoncentrowane i pracowite, odczuwają silną presję na osiąganie jak najlepszych wyników w szkole, co jest zgodne ze znaczeniem edukacji w kulturze wietnamskiej.

 

Uczniowie z SP 58 to uczniowie którzy otrzymali zgode na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Głównym celem prowadzenia lekcje polskiego jako obcego dla dzieci cudzoziemskich było przekazanie dzieciom wiadomości z zakresu języka polskiego w stopniu umożliwiającym im funkcjonowanie w nowym środowisku, zarówno szkolnym, klasowym, jak i lokalnym, wspomaganie rozwoju uczniów cudzoziemskich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mających trudności z opanowaniem szkolnego materiału. Celem zajęć było również zachęcanie dzieci do nauki, nadrabianie zaległości w stosunku do polskich kolegów. W czasie prowadzonych lekcji dzieci nie znające podstaw języka polskiego – jak Askhab Chimaev, uczyły się polskiego alfabetu, uczyły się pisać i czytać po polsku. W przypadku dzieci znających już podstawy języka polskiego głównym celem nauki było uzupełnianie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych. Ponieważ szkoła nie prowadzi tego rodzaju działań, nasze lekcje poszerzają ofertę integracyjną dla dzieci cudzoziemskich i służą polepszeniu ich funkcjonowania zarówno w środowisku szkolnym, jak i lokalnym.

 

Uczniowie, którzy względnie opanowali podstawy języka polskiego, podczas lekcji poznawali zasady polskiej gramatyki, ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem i pisanie krótkich tekstów na podstawie czytanek, oraz odrabianie zadań domowych z języka polskiego. To umożliwiło dzieciom odrabianie na bieżąco lekcji, więc dzieci pracowały mniej więcej zgodnie z programem szkolnym, dzięki czemu nie narastały zaległości w materiale.

 

Uczniowie otrzymali od Stowarzyszenia zestawy książek i ćwiczeń do nauki języka polskiego, dostosowane do ich wieku oraz poziomu znajomości języka. Na bieżąco otrzymywali również materiały xero, niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Ponieważ szkoła nie ma możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci imigrantów, nasze działania służyły poszerzeniu oferty integracyjnej. Bez nich dzieciom z pewnością byłoby znacznie trudniej opanować materiał szkolny i zakres polskiego słownictwa niezbędny do funkcjonowania w polskiej szkole i polskim społeczeństwie. Uczniowie korzystali z przygotowanych w ramach projektu materiałów do nauki języka polskiego „Słuchaj i powtarzaj”.

 

Lekcje w szkołach prowadzone w małych grupach dostosowanych do wieku uczniów i poziomu wiedzy są od lat jednym z najwyżej ocenianych działań w prowadzonych przez nas projektach.

 

Sprawozdania z przeprowadzonych lekcji: