VOX HUMANA

Lekcje polskiego jako obcego

Znajomość języka polskiego jest podstawą integracji. Umożliwia sprawną komunikację z Polakami i przeciwdziała wykluczeniu. Dzięki znajomości języka łatwiej jest funkcjonować w nowym środowisku, co poprawia samopoczucie i daje wiele możliwości, takich jak poznanie kultury, wybór szkoły czy studiów w przyszłości. W Polsce funkcjonuje integracyjny model nauczania, co oznacza, że dzieci cudzoziemskie objęte są obowiązkiem szkolnym i bez wcześniejszego przygotowania i znajomości języka rozpoczynają naukę w polskiej szkole.

 

Polskie prawo nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z edukacją dzieci cudzoziemskich. Zakłada dodatkowe lekcje, ale w bardzo ograniczonym wymiarze, nie odpowiadającym na potrzeby. Liczba godzin oferowana przez państwo jest zbyt mała i udzielana tylko w ciągu pierwszych 12 miesięcy pobytu w Polsce. Jest to zbyt krótki okres na nauczenie języka. Nie gwarantuje również podręczników i pomocy dydaktycznych. Zwykle, ze względu na dość trudne warunki materialne, dzieci imigrantów nie mają możliwości uczestniczenia w dodatkowych, płatnych zajęciach z języka polskiego, dlatego nasza oferta służy wspieraniu procesu integracji ze społeczeństwem przyjmującym.

 

Naszym wsparciem obejmujemy dwie szkoły położone w okolicy ośrodków dla cudzoziemców: SP 58 w Warszawie przy Ośrodku dla Uchodźców na Targówku Fabrycznym oraz ZS w Coniewie, gmina Góra Kalwaria, przy Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie. Lekcje polskiego jako obcego są prowadzone przez nauczycieli pracujących w danej szkole. Tak jak dotychczas, zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach (3-5 osób), a uczniowie włączeni byli do grup na podstawie stopnia znajomości języka polskiego i wieku.