VOX HUMANA

Lekcje nt uchodźstwa, sytuacji w Czeczenii i islamu

W szkole nr 2 w sześciu klasach zostaną przeprowadzone zajęcia nt uchodźstwa i kultury oraz religii uchodźców. Zajęcia będą trwały dwie godziny lekcyjne.

 

 

Zostanie przygotowana specjalna prezentacja. Celem zajęć jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów oraz uwrażliwienie na sytuację uchodźców. W tej szkole będą się odbywały warsztaty artystyczno – integracyjne oraz Dzień Dziecka dlatego ważne jest przygotowanie uczniów do spotkania z dziećmi uchodźców.

 

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 lekcji nt islamu i kultury czeczeńskiej. W lekcjach brała udział cała klasa.