Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
lekcje języka polskiego jako obcego dla uczniów - VOX HUMANA
VOX HUMANA

lekcje języka polskiego jako obcego dla uczniów

To działanie w trakcie całego projektu jest uznawane za najbardziej potrzebne, ponieważ do szkół trafiają dzieci, które nie mówią po polsku. Lekcje z gminy, jeśli w ogóle szkoła je otrzymuje są nie wystarczające.

 

Rezultaty opisane przez nauczycieli (ZS 83):

 

Uczniowie dzięki dodatkowym lekcjom poprawnie posługują się językiem polskim. Czytają krótkie teksty ze zrozumieniem, potrafią z kontekstu wypowiedzi wytłumaczyć sens danego słowa, piszą wypracowania.

 

Rezultaty opisane przez nauczycieli SP 34

 

1. Głównym celem zajęć było osiągnięcie przez uczniów biegłości językowej, zakładając, że język polski dzieci cudzoziemskie poznają nie tylko na zajęciach lekcyjnych lecz także funkcjonując w codziennej polskiej rzeczywistości.

 

2. Szczegółowymi celami zajęć było, aby uczniowie:

 • rozumieli proste komunikaty i polecenia,

 • tworzyli krótkie komunikaty dotyczące swoich potrzeb,

 • udzielali odpowiedzi na pytania,

 • nazywali wskazane osoby, rzeczy, przedmioty i określali ich cechy,

 • przedstawiali siebie i innych imieniem i nazwiskiem,

 • tworzyli proste zdania pojedyncze, oznajmujące, pytające,

 • rozumieli ogólny sens prostego tekstu,

 • rozumieli ogólny sens prostych wypowiedzi,

 • zadawali proste pytania,

 • udzielali odpowiedzi na proste pytania,

 • uzupełniali luki w tekstach,

 • formułowali prośby,

 • podejmowali próby tworzenia prostych opisów, np. części ciała, miejsc, przedmiotów itp.

 • potrafili powiedzieć czym się interesują,

 • relacjonowali przebieg swojego dnia.

 Tematyka zajęć realizowanych w roku 2013:

 

„Idzie Nowy Rok” - Gromadzenie słownictwa wokół obchodzenia Nowego Roku. Układanie i zapisywanie życzeń noworocznych. Zwrócenie uwagi na używanie wielkiej litery w życzeniach.

 

„Karnawał” 

Wytłumaczenie słowa „karnawał”. Rozmowa o szczególnym czasie zabaw i tańców na podstawie wiersza „Karnawał” Grażyny Koby.

 

Chodźcie z nami

karnawał zaprasza nas.

Pewnie dziś tu zobaczymy

Przebrany cały las.

 

Las? – to mała pestka

bajki pójdą w ruch,

żeby tylko nie wyskoczył

jakiś

biały duch.

 

Uwaga wchodzi lis!

za nim lew i kilka kurek…

a na końcu babcia

i Czerwony Kapturek.

 

Muzyka już gra

balony dzieci dmuchają,

serpentyny się plączą

i do tańca zapraszają.

 

Gromadzenie słownictwa dotyczącego balu (serpentyny, balony, dekoracja, przebranie). Opisywanie stroju karnawałowego.

 

„Dzień Babci i Dziadka” 

Tworzenie swojego drzewa genealogicznego. Nazywanie członków rodziny i relacji między nimi. Jestem córką, wnuczką , siostrą. Mama jest córką, ciocią, żoną.

 

„Zima, zima, pada, pada , śnieg” - 

Nauka piosenki „Zima , zima”

 

Zima, zima, zima - pada, pada śnieg

Jadę, jadę w świat sankami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.......

 

Jaka pyszna sanna - parska raźno koń

Śnieg rozbija kopytkami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.......

 

Zasypane pola - w śniegu cały świat

Biała droga hen przed nami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń.......

 

Zabawa ruchowa przy muzyce. Rozmowa na temat sportów zimowych. Wyszukiwanie obrazków na których są sporty zimowe . Dopasowywanie podpisów do ilustracji. Układanie i zapisywanie zdań o swoim ulubionym sporcie zimowym. Doskonalenie głośnego czytania.

 

 

„Zima, zima-części garderoby” 

Nazywanie części garderoby potrzebnych na zimowym spacerze. Podpisywanie części ubrań na kartach pracy. Zabawa edukacyjna – jakiej części garderoby brakuje na tym obrazku.

 

„Zima , zima- zjawiska atmosferyczne” 

Przypomnienie nazw pór roku i miesięcy im odpowiadających.

Zabawa edukacyjna - „Atrybuty Pani Zimy”- dzieci odkrywają obrazki z napisami ( słońce, deszcz, mróz, śnieg itp.) wskazują , które pasują do zimy. Opis ilustracji z zimowymi krajobrazami używając pasujących przymiotników (śnieżna, wietrzna, mroźna itp.)

 

„Kuchnia”

Rozwiązywanie zagadek związanych z kuchennymi naczyniami i omawianie ich przeznaczeni. Scenki dramowe –„Zgadnij jaką czynność wykonuję w kuchni”. Zapisywanie odgadniętych słów. Podpisywanie ilustracji z kuchennymi przyborami. Zwrócenie uwagi na ortografię.

 

„Kolory-zdrobnienia”

Zabawa edukacyjna- „Jakiego koloru jest…” Jedno z dzieci zadaje pytanie dotyczące koloru przedmiotów znajdujących się w klasie, potem innych przedmiotów , których w klasie nie ma np. śnieg ,niebo itp. Tworzenie zdrobnień – różowy- różowiutki. Utrwalenie pisowni końcówki –utki. Układanie i czytanie zdań.

 

„Idzie wiosna- nazwy wiosennych kwiatów” Wyszukiwanie nazw wiosennych kwiatów w wierszu.

 

„Zwiastuny wiosny”

 

Idzie wiosna! A przed wiosną

już na łące kwiaty rosną!

To ja pierwszy witam wiosnę!

dumnie pyszni się pierwiosnek.

 

Co tam dla nas mrozy, śniegi,

wszak jesteśmy przebiśniegi!

Czary-mary, hokus-pokus,

to ja, szafran, czyli krokus!

 

Taki miły, chłodny ranek,

to pogoda dla sasanek!

Czekaj chwilkę! A po chwilce

pojawiły się zawilce.

 

Może znów harcerza spotkam?

ucieszyła się stokrotka.

Wiosna wnet zamieszka z nami,

powitamy ją kwiatami!”

 

Stanisław Karaszewski

 

Dopasowywanie zdjęć wiosennych kwiatów do ich nazw. Zabawa edukacyjna- O jakim kwiatku myślę- jedno z dzieci opisuje jeden z wiosennych kwiatów , pozostałe zgadują który.

 

Układanie podpisu pasującego do wszystkich ilustracji ( rozsypanka wyrazowa)

 

ROŚLINY POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ

Rozmowa na temat tego co oznacza to hasło, czego w związku z tym nie można robić (zrywać, deptać, ścinać, handlować, kupować ).

 

„Wielkanoc” - 

Oglądanie zgromadzonych pocztówek wielkanocnych . Szukanie i nazywanie cech wspólnych.

Gromadzenie słownictwa wokół tematu „Wielkanoc” (mazurek, święconka, palemka, pisanka, baranek, lany poniedziałek itp.)

Kolorowanie pisanki według podanego opisu.

 

 

 • Oglądanie obrazków, nazywanie przedmiotów znajdujących się na obrazkach, rysowanie kształtów litero podobnych.

 • Oglądanie obrazków, nazywanie przedmiotów znajdujących się na obrazkach, rysowanie kształtów litero podobnych.

 • Zajmowanie miejsca i układanie przedmiotów wg poleceń i kodu.

 • Składanie całości obrazka z jego części, rozróżnianie w dużym formacie elementów liter.

 • Rozpoznawanie przedmiotów.

 • Gry obrazkowo-literowe.

 • Dobieranie podpisów do ilustracji.

 • Święta Bożego Narodzenia obchodzone w naszych krajach i w kraju w którym mieszkam: uczucia i nastroje, słownictwo związane ze świętami, słownictwo związane z rodziną. praca plastyczna „Święty Mikołaj”

  

 

Podejmowane działania SP 260

 

Podczas zajęć rozwijane były sprawności językowe tj. słuchanie, czytanie, mówienie oraz pisanie. Zakres tematyczny został dostosowany do realiów życia codziennego, szkolnego i bliskiego dziecku. Zajęcia miały na celu wspomaganie dzieci w pokonywaniu trudności w opanowaniu języka polskiego. Korzystałam z podręczników do nauki języka polskiego, które szkoła otrzymała od Stowarzyszenia Vox Humana.

 

Rezultaty:

 

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego w znacznym stopniu wpłynęły na podniesienie kompetencji językowych i lepszą znajomość języka polskiego, co sprawia, że dzieci lepiej funkcjonują w szkole, więcej mogą skorzystać z lekcji w klasie i lepiej czują się w szkole. Nauczycielki otrzymały podręczniki i pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego. 150 lekcji dla 20 uczestników.