Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Lekcje języka polskiego jako obcego - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Lekcje języka polskiego jako obcego

Działanie to realizujemy na specjalne zapotrzebowanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli. Dodatkowe lekcje polskiego wpływają bezpośrednio na efekty edukacyjne szkół jak rownież na możliwości integracyjne dzieci uchodźców.

 

Lekcje polskiego jako obcego w roku 2012:  

 

6 nauczycielek ze szkół, gdzie uczęszczają uchodźcy, prowadzi w małych grupach, o podobnym poziomie znajomości języka, naukę polskiego. Są to programy autorskie dostosowujące bieżący realizowany materiał do wymagań grupy dzieci, w ramach wymogów określonych w podstawie programowej z języka polskiego.

 

Program obejmuje podstawy gramatyki języka polskiego, utrwalanie alfabetu i głoskowania liter, akcentowania i intonacji, składni, czytanie i pisanie. Często zajęcia polegają na wyrównywaniu braków bądź powtórkach z zakresu znajomości języka polskiego. W 2012 r. zostało przeprowadzonych 400 lekcji polskiego jako obcego, wzięło w nich udział 50 dzieci.

 

Lekcje polskiego jako obcego otrzymały najwyższą notę od beneficjentów. Nauka języka polskiego jest priorytetem w edukacji dzieci uchodźców. Dodatkowe lekcje, finansowane z innych źródeł są niezwykle potrzebne i stanowią podstawę rzeczywistej integracji dzieci uchodźców ze społeczeństwem.

 

 Lekcje polskiego jako obcego w roku 2013:

 

Sprawozdanie z lekcji polskiego jako obcego w ZS w Coniewie. Zajęcia były prowadzone w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Vox Humana „Szkoła – początek integracji”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz Budżet Państwa.

 

Na zajęciach z języka polskiego jako obcego uczniowie zdobywali umiejętności w zakresie poznawania liter, nauki pisania, czytania, poznawali i wzbogacali słownictwo niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym i w szkole. Dzięki projektowi ,,Szkoła – początek integracji’’ mogliśmy zakupić pomoce dydaktyczne, które bardzo pomagają nam w pracy z dziećmi a im uprzyjemniają naukę. Podczas pracy z dziećmi wykorzystywałam gry edukacyjne, ćwiczenia do kaligrafii, podręczniki do czytania sylabami, różnego rodzaju ćwiczenia do nauki pisania i kolorowania, tablice edukacyjne. Dzieci uczyły się przez zabawę co sprawiało, że chętnie uczestniczyły w zajęciach. Dzięki tym działaniom dzieci lepiej funkcjonują w szkole, łatwiej nawiązują kontakt z kolegami z klasy, uczestniczą w lekcjach i zabawie. Aby rezultaty nauczania były jeszcze lepsze należało by zwiększyć liczbę godzin i osób pracujących z dziećmi. Działania podejmowane przez szkołę byłyby na pewno efektywniejsze.

 

W 2013 r. zostało przeprowadzonych 300 lekcji polskiego jako obcego, wzięło w nich udział  44 dzieci.

 

Lekcje polskiego jako obcego w roku 2014: 

 

Lekcje są prowadzone przez 7 nauczycielek w szkołach, w których uczą się uchodźcy:

 

1. Zespół Szkół w Coniewie, – praca z uchodźcami. Obszar merytoryczny zajęć dotyczy podstaw nauki czytania, pisania i ustnej wypowiedzi w języku polskim. Wszelkie materiały pomocnicze, podręczniki, papiernicze zakupione przez projektodawcę umożliwiły pracę na różnych poziomach znajomości języka przez beneficjentów.

 

2.Szkoła Podstawowa nr 58 w Warszawie ul. Mieszka I nr 7, praca z uchodźcami. Nauczycielki pracują z dziećmi od 6 do 13 roku życia uzupełniając ich braki w znajomości języka polskiego jak również pomagają w pokonywaniu trudności w poszczególnych przedmiotach, przygotowują do egzaminu do gimnazjum. Na poziomie podstawowym zajęcia obejmują naukę alfabetu, techniki czytania i pisania ze zrozumieniem, przygotowywanie do testów końcowych w 3 i 6 klasie. Oraz inne zagadnienia np.; zasady poruszania się po drodze; ortografia i gramatyka polska; poszerzanie słownictwa polskiego w grach i zabawach językowych. Trenowanie dłuższych, ustnych wypowiedzi na wybrany temat.

  

Razem – 151 lekcji, liczba beneficjentów – 44

 

Na zajęciach rozwijane były zaawansowane umiejętności komunikacyjne. Do zajęć dołączyły nowe dzieci ponieważ szkoły znajdują się w rejonie ośrodków dla cudzoziemców. Zastosowane zostały pomoce wizualne, zdjęcia, gry, metody dramy, których nauczyciel w klasie szkolnej nie mógłby zastosować z uwagi na dużą liczbę dzieci i ograniczony czas. Dzieci ćwiczyły także umiejętności poprawnego pisania w języku polskim z zastosowaniem zasad ortografii. Stosowane także metody ćwiczenia poprawności pisania po polsku: dyktanda, rebusy, tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (list, opis pogody). Dzieci bardzo polubiły zajęcia w formie zawodów i zbierania pieczątek. Dzięki temu wiedziały, jakie konkretnie zdobywają umiejętności (np. nazywanie części ciała, opisywanie siebie, budowanie opowiadania etc.), a także gdzie mogą wykorzystać tę wiedzę. Nacisk położono na możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez zastosowanie zabaw symulujących np. sklep, wizytę u fryzjera, kupowanie i przymierzanie ubrania. 

 

 

PODSUMOWANIE - REZULTATY:

 

Dzieci bardzo szybko przyswajają sobie nową wiedzę. Zaobserwowano, iż bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które z uwagi na swoją formę zabawową i zastosowane pomoce są dla dzieci atrakcyjne. Każde zajęcia mają określoną strukturę wprowadzania tematu, jak również formy sprawdzenia, na ile udało się dzieciom przyswoić nowe umiejętności.

 

W Szkole Podstawowej nr 58 dzieci zdobywały pieczątki – dzięki zastosowanemu elementowi rywalizacji były bardziej zmotywowane do zajęć. Z obserwacji wynika, iż nauka u dzieci dzieje się w sposób spontaniczny, a nowa wiedza zostaje zasymilowana i jest wykorzystywana przez dzieci na kolejnych zajęciach. W związku z coraz lepszym poziomem komunikacyjnym dzieci oraz z ich zwiększoną samodyscypliną wprowadzono coraz więcej ćwiczeń w zakresie pisania. Dużym osiągnięciem jest, że dzieci nie są już na etapie znajomości pojedynczych słów, ale ćwiczą się w tworzeniu konstrukcji zdań (oznajmujących, pytających i rozkazujących). W związku z tym zastosowano więcej ćwiczeń z zakresu gramatyki języka polskiego – zwłaszcza budowania i podtrzymywania dialogu. Dzięki nawiązanej już relacji z prowadzącymi oraz zbudowanemu poczuciu bezpieczeństwa dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach i nie obawiały się mówić prawie wyłącznie po polsku.

 

 

materiały dydaktyczne:

 

zobacz więcej na temat ćwiczeń i podręcznika A.B.C>>>>