Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Kursy polskiego dla obywateli państw trzecich - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Kursy polskiego dla obywateli państw trzecich

Osiem 60-godzinnych (godzina lekcyjna) kursów języka polskiego – kursy będą organizowane na poziomie znajomości języka zgodnym z potrzebami obywateli państw trzecich. Kurs będzie podzielony na dwie części:

 

 • I część – nauka języka – 54 lekcje,

 • II część – 6 lekcji - podstawowe wiadomości o rynku pracy, funkcjonowaniu polskich instytucji, polskiej kulturze i tradycji.

  

 

Kurs łączy w sobie naukę języka polskiego, który jest podstawą i pierwszym krokiem do integracji z naszym społeczeństwem z wiedzą nt naszej kultury i tradycji, której zrozumienie jest również niezbędnym elementem integracji z informacjami nt naszego rynku pracy i praktyczną wiedzą nt jej pozyskiwania. Zakładamy, że w każdym kursie będzie brało udział 7-10 osób.

 

 

Znajomość języka jest pierwszym krokiem do integracji i do odnalezienia się na rynku pracy. Przewidujemy zwiększony napływ obywateli Ukrainy. Nasz rząd zapowiedział ułatwienia dla nich w załatwianiu wszelkich formalności. Jednak trudno dostać jakąkolwiek pracę bez znajomości języka. Dlatego też ułatwienie dostępu do nauki jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w integracji. Osoba, która nie zna języka kraju w którym zamieszkuje jest odcięta od możliwości zrozumienia jej problemów jednej strony, zaś z drugiej od możliwości komunikacji z pozostałymi członkami społeczeństwa. Żyje w zamkniętym getcie, nie mając możliwości wyjścia z niego, rozpoczęcia pracy zarobkowej, która pozwoliłaby jej na zmianę statusu. Daje to różnorakie konsekwencje patologiczne do zachowań niezgodnych z prawem włącznie.

 

 

Poziom kursu będzie zależny od potrzeb osób, które się do nas zgłoszą. Jesteśmy przygotowaniu do prowadzenia kursów na wszystkich poziomach zaawansowania, chociaż z naszych doświadczeń wynika, że największym powodzeniem cieszą się kursy od poziomu A2 do B1. Program kursów obejmuje słownictwo dotyczące podstawowych dziedzin życia codziennego, jest podzielony na działy dotyczące poszczególnych dziedzin życia. Zależnie od stopnia trudności większość tematów przewidywana jest do realizacji w czasie 90 minut. W każdej lekcji prezentowane jest nowe słownictwo, krótkie teksty, będące odbiciem codziennej polszczyzny i elementy gramatyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Prezentacja gramatyki dokonuje się w sposób praktyczny. Jej kolejność jest rezultatem stopnia trudności i częstotliwości występowania. Następny element interkulturowy daje możliwości bliższego poznania kultury jak i bezpośredniej konfrontacji własnej kultury z nowo poznaną. Ma to na celu stworzenie poczucia wsparcia w nowym kraju i ułatwieniu nawiązania przyjaznych więzi z nowym społeczeństwem. Znajomość języka daje możliwość osobom dorosłym odnalezienia się na rynku pracy, a dzieciom start w dorosłe życie na poziomie zbliżonym do polskich dzieci.

 

 **********************

 

 

Kursy języka cieszyły się ogromnym powodzeniem. Liczba chętnych była znacznie większa niż przewidywaliśmy. Liczba kursów została zwiększona, a liczba osób biorących udział w kursach jest większa niż zakładaliśmy we wskaźnikach. Po raz pierwszy w kursach wzięła udział duża grupa Wietnamczyków, byli to w większości rodzice lub inni krewni uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 264. Kursy w większości były prowadzone na poziomie A 1 lub A 2 dlatego też uczestnicy byli zainteresowani kontynuowaniem nauki na kolejnych kursach.

 

Szkoła Modern.edu uczy języka wykorzystując metodę komunikacyjną i ortodoksyjnie podchodzi do jej głównych założeń, zwłaszcza w pierwszej fazie nauki. Celem nadrzędnym jest prowadzenie zajęć w taki sposób, by w ciągu pierwszych kilkudziesięciu godzin lekcyjnych uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności komunikacyjne, które umożliwią im w miarę samodzielnie funkcjonowanie w polskojęzycznym środowisku. Stąd nacisk na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia, a także rozumienia prostych tekstów pisanych. Na tym etapie nauki znajomość zasad gramatyki pełni rolę drugorzędną, stąd główny nacisk na efektywne komunikowanie się, bez zbędnego skupiania się na poprawności językowej.

 

Temu podporządkowany został program kursu na poziomie A 1.1 (Survival Polish) oraz A 1.2. Uczestnicy kursów w ciągu 60 czterdziestopięciominutowych lekcji nauczyli się między innymi jak:

 

 1. Podać podstawowych informacji o sobie.
 2. Posługiwać się podstawowymi zwrotami komunikacyjnymi w rodzaju: nie rozumiem, proszę powtórzyć, jak to się pisze, jak to się wymawia.
 3. Podać adresu, numeru telefonu. Poznali liczebniki do 1000.
 4. Podać podstawowych informacji o swojej rodzinie. Poznali nazwy członków rodziny oraz zaimki dzierżawcze.
 5. Zrobić zakupy. Poznali nazwy wybranych produktów spożywczych, nazwy kolorów.
 6. Zapytać o drogę i udzielić podstawowych informacji o tym, jak dojść, dojechać do określonego miejsca.
 7. Opisać swoje codzienne zajęcia. Przy tej okazji nauczyli się nazw dni tygodnia, pór dnia. Poznali około 25 czasowników w czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej.. Poznali liczebniki porządkowe (godziny).
 8. Umówić się na spotkanie, wizytę u lekarza.
 9. Opisać przedmiot, miejsce, miasto. Poznali około 20 podstawowych przymiotników.
 10. Mówić o swoich preferencjach: lubię, wolę, podoba mi się.
 11. Mówić o swoich zainteresowaniach.
 12. Mówić o wydarzeniach z przeszłości. Poznali formę czasu przeszłego 25 podstawowych czasowników.

 

 

Na poziomie B 2.1. większość uczestników kursu pochodzi z krajów słowiańskich, tj. Ukrainy i Rosji, a w Warszawie pracuje. Jak zwykle w takich przypadkach pojawiła się różnica między bierną a czynną znajomością języka. Uczestnicy kursu nie mieli problemów z rozumieniem nawet skomplikowanych tekstów pisanych, gdy jednak szło o sprawność w posługiwaniu się polszczyzną mówioną pojawiały się problemy. Lektorka prowadząca kurs skupiła się więc rozbudowie słownictwa oraz poprawności jego użycia. Uczestnicy chcieli również poświęcić część godzin lekcyjnych na pisanie, gdyż właśnie tę sprawność językową ocenili jako najmniej rozwiniętą.

 

W związku z tym Szkoła zaproponowała następujący program, skoncentrowany na budowaniu poprawności językowej.:

 

 1. Deklinacja rzeczowników i przymiotników w narzędniku, miejscowniku, bierniku i dopełniaczu liczby pojedynczej i mnogiej.
 2. Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników męskoosobowych.
 3. Czasowniki ruchu.
 4. Dokonany i niedokonany aspekt czasownika. Czasy przeszłe i przyszłe.
 5. Deklinacja zaimków w wybranych przypadkach..
 6. Zdania podrzędne złożone – konstrukcja chcę, proszę, żeby…..
 7. Tryb warunkowy: gdybym
 8. Ćwiczenia leksykalne w obrębie tematów zaproponowanych przez uczestników kursu (np.: sytuacje związane z pracą, załatwianiem spraw w urzędach, banku, itd.)

 

 

Oprócz doskonalenia wymienionych powyżej konstrukcji gramatycznych, uczestnicy kursu równolegle pracowali nad rozbudowaniem leksyki. Tu jednak z góry założono, że ilość nowego słownictwa będzie kontrolowana i nie przekroczy 10-15 nowych słów, wyrażeń lub fraz wprowadzonych podczas jednej lekcji. Podstawowym założeniem metodycznym była bowiem praca nad gramatyczną poprawnością w obrębie struktur, fraz, końcówek fleksyjnych, wyrażeń przyimkowych.

 

Większy nacisk położono również na pisanie, które można ćwiczyć w miarę jak wzrasta świadomość językowa uczestników. Gdy podstawowe kwestie znajomości języka nie stanowią bariery, można poświęcić część uwagi na ćwiczenie pisemnych form wypowiedzi.

 

Podsumowując: kursy były działaniem całkowicie odpowiadającym grupie docelowej. Cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i spełniły stawiane przed nimi cele. Uczestnicy kursów korzystali z przygotowanych w ramach projektu materiałów wspierających naukę języka.