Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Kursy języka – dla uczniów, studentów i dorosłych - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Kursy języka – dla uczniów, studentów i dorosłych

Realizacja kursów językowych dla cudzoziemców jest bardzo ważna, ponieważ znajomość języka jest pierwszym krokiem do integracji i do odnalezienia się na rynku pracy. Przewidujemy, że nadal będzie zwiększony napływ obywateli Ukrainy do Polski. Jednak trudno dostać jakąkolwiek pracę bez znajomości języka. Dlatego też ułatwienie dostępu do nauki języka zarówno dla osób pracujących jak i studiujących jest pierwszym istotnym krokiem w integracji. Osoba, która nie zna języka kraju, w którym zamieszkuje jest odcięta od możliwości zrozumienia jej problemów jednej strony, zaś z drugiej od możliwości komunikacji z pozostałymi członkami społeczeństwa. Żyje w zamkniętym getcie, nie mając możliwości wyjścia z niego, rozpoczęcia pracy zarobkowej, która pozwoliłaby jej na zmianę statusu. Skutkuje to różnorakimi konsekwencjami patologicznymi, do zachowań niezgodnych z prawem włącznie.

 

 

Prowadzone przez Stowarzyszenie kursy języka od 2014 r. cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Dramatyczne wydarzenia na Ukrainie spowodowały, że wzrosła liczba obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają w naszym kraju. W 2014 roku wydano 800 tys. wiz ukraińskich. Nie znaczy to, że przyjechało do nas 800 tys. obywateli Ukrainy, gdyż wiele osób przekraczało naszą granicę kilka razy, a część wiz dotyczy odwiedzin rodzin. W 2014 r. 1/3 wniosków złożonych o międzynarodową ochronę to wnioski złożone przez obywateli Ukrainy. Ukraińcy nie otrzymują statusu uchodźców ani ochrony, ale zgodę na pobyt z powodów humanitarnych.

 

 

W projekcie prowadzonym od 01.07.2014 do 30.06.2015 (Polski – szansa na integrację) zwiększyliśmy liczbę kursów i osiągnęliśmy liczbę zgłoszeń znacząco przekraczającą możliwości realizacji. Zakładaliśmy, że w kursach weźmie udział 50 a wzięło 100 uczestników.

 

 

Kursy są przeznaczone dla 3 grup odbiorców: osób pracujących, studentów oraz uczniów.

 

 

Dla uczniów realizujemy intensywne kursy, które obejmują wyłącznie lekcje polskiego i mają stanowić wstęp do edukacji szkolnej.

 

 

Dla osób dorosłych i studentów kursy łączą naukę języka polskiego z wiedzą o polskiej kulturze i tradycji, której zrozumienie jest również niezbędnym elementem integracji. Kursy uzupełniają informacje na temat lokalnego rynku pracy i przekazują pakiet ważnych wiadomości praktycznych. Element interkulturowy daje możliwość bliższego poznania kultury jak i bezpośredniej konfrontacji własnej kultury z nowo poznaną. Ma to na celu stworzenie poczucia wsparcia w nowym kraju i ułatwienia nawiązania przyjaznych więzi z nowym społeczeństwem. Znajomość języka daje możliwość osobom dorosłym odnalezienia się na rynku pracy, a młodzieży start w dorosłe życie na poziomie zbliżonym do mieszkańców Polski.

 

 

W rezultacie projektu osoby te poprawią swoje szanse na lepszą pracę, zyskają lepsze możliwości znalezienia zatrudnienia zgodnego z ich wcześniejszym wykształceniem, bądź będą w stanie rozpocząć czy kontynuować swoje kształcenie.