Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Książeczka dla dzieci Dzieciństwo w różnych krajach - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Książeczka dla dzieci Dzieciństwo w różnych krajach

 

 

 

Sprostowanie

 

 

W ramach projektu "Pierwszy krok integracji" realizowanego przez Stowarzyszenie Vox Humana w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015 roku, wydana została książeczka dla dzieci pt. „Dzieciństwo w różnych krajach’”. W rozdziale poświęconym Ukrainie omyłkowo zamieszczona została mapa Ukrainy w której Krym został przyłączony do Federacji Rosyjskiej. Mamy świadomość, że zarówno Polska, Unia Europejska jak i cały demokratyczny świat uznają aneksję Krymu za działanie nielegalne.

 

Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Naszymi działaniami wspieramy na co dzień integrację dzieci, młodzieży i dorosłych obywateli Ukrainy ze społeczeństwem polskim. Prowadzimy kursy polskiego jako obcego, lekcje polskiego, zajęcia wyrównawcze, lekcje na temat Ukrainy. W szkołach, do których uczęszczają ukraińskie dzieci pracują zatrudnieni przez nasze Stowarzyszenie asystenci kulturowi. Naszym celem jest przeciwdziałanie ksenofobii i nietolerancji. Chcemy łamać stereotypy i zbliżać obywateli Polski i Ukrainy do siebie. Pragniemy zapewnić, że zamieszczenie mapy Ukrainy bez Krymu nie było działaniem celowym, doszło do niezwykle przykrej pomyłki, również dla nas, za co serdecznie pragniemy przeprosić naród ukraiński. Wszystkie dostępne egzemplarze zostaną poprawione poprzez wklejenie naklejek z nadrukiem poprawnej mapy, w której Krym należy absolutnie do Ukrainy.

 

 

 

 

Cel działania:

 

  • Przybliżenie uczniom szkół podstawowych wiedzy na temat krajów pochodzenia ich cudzoziemskich kolegów ze szkoły;
  • Budowanie pozytywnego wizerunku tych kultur. Rozbudzenie w dzieciach ciekawości i zrozumienia dla różnorodności kulturowej;
  • Poszerzenie oferty integracyjnej oraz edukacyjnej w zakresie międzykulturowości.

 

 

Efektem działania będzie wydanie publikacji skierowanej do uczniów szkół podstawowych dotyczącej dzieciństwa w krajach, z których pochodzą dzieci imigrantów. Podniesienie wiedzy uczniów na temat kultur, z których wywodzą się ich cudzoziemscy rówieśnicy. Rozbudzanie w nich ciekawości i akceptacji wobec otaczającego ich świata, oraz pokazanie odbiorcom na bogactwa kulturowego Państw Trzecich.

  

Polscy uczniowie co raz częściej spotykają się w szkole z kolegami i koleżankami pochodzącymi z innych krajów. Wielokulturowe klasy są wielkim i trudnym wyzwaniem dla polskich szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów. Zetknięcie się z różnorodnością kulturową może być rozwijające i poszerzające horyzonty, żeby tak się stało trzeba jednak wspierać młodych ludzi w tym procesie. Zetknięcie z obcością budzi w pierwszej chwili lęk i odrzucenie. Wpływa to na trudności w budowaniu relacji, sprawia, że dzieci cudzoziemców czują się inne, gorsze i osamotnione, a dzieci polskie zamykają się na możliwości jakie daje kontakt z cudzoziemcami.

 

Edukacja najmłodszych jest bardzo ważna, ponieważ kształtowane dzisiaj postawy będą odbijać się w późniejszych latach, to najmłodsi będą za kilka lat budować polskie społeczeństwo. To od tego czego ich dzisiaj nauczymy zależy, czy w następnych latach możliwe będzie budowanie dobrze funkcjonującego społeczeństwa wielokulturowego. Żeby tak się stało musimy uczyć ich postaw otwartości, ciekawości i tolerancji wobec otaczającej ich różnorodności kulturowej.

 

Chcąc wspierać powstawanie społeczeństwa wielokulturowego pragniemy ułatwić budowanie relacji dzieciom w wielokulturowej szkole poprzez podniesienie poziomu i usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat krajów pochodzenia i kultury dzieci cudzoziemskich, wpływać na zmianę wizerunku imigrantów, zainteresować krajami i kulturą tych krajów, uważając, że podniesienie poziomu wiedzy wpływa na pozytywnie na otwarcie się i rozbudzanie ciekawości dzieci.

 

W tym celu wydajemy ilustrowaną publikację dla uczniów szkół podstawowych dotyczącą krajów, z których przybywają do Polski imigranci (Wietnam, Ukraina, Armenia, Gruzja, Indie, Chiny, Turcja). Publikacja zawierać będzie podstawowe informacje dotyczące opisywanych krajów (kultura, geografia, fauna i flora itp), oraz informacje na temat dzieciństwa w danych krajach (wychowanie, gry i zabawy, bajki, przepisy itp.). Publikacja zostanie napisana w przystępnej dla dzieci formie,, zawierać będzie anegdoty, ciekawostki ilustracje, mapy, opisy gier i zabaw, czy przepisy kulinarne, z których dzieci mogą skorzystać w domu.
 
Część informacji o tym, jak wygląda dzieciństwo w danym kraju zostanie przygotowana na podstawie wywiadów z dziećmi.
 
Publikacja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie. Publikacja będzie materiałem pomocniczym do prowadzenia lekcji na temat wielokulturowości. Jej przystępna forma dostosowana do potrzeb dziecka umożliwi również samodzielne zapoznawanie się z treściami zawartymi w książce.
 
 
DZIECIŃSTWO W RÓŻNYCH KRAJACH - wywiady: