Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Konsekwencje mobbingu - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Konsekwencje mobbingu

Aktualności

 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi

  2018-10-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kreatywności i innowacyjności dla uczniów, w ramach projektu „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2018-08-31

  W związku z realizacją projektu pt. ”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", Stowarzyszenie Vox Humana zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty, w ramach rozenania, na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2017-12-10

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Vox Humana projektu pn.”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera

  2017-11-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera, który poprowadzi (wraz z trenerem ze Stowarzyszenia) warsztaty kreatywności i innowacyjności.

 • Zdolni w szkole i po szkole

  2017-10-01

  Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna projekt „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. 
 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Dla pracownika
Mobbing niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje w postaci drastycznego pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, mogącego prowadzić do długotrwałej choroby. Narażenie na długotrwały stres o wysokim poziomie intensywności czyni w ludzkiej psychice ogromne spustoszenia. Obniżenie samopoczucia, utrata pewności siebie to zaledwie początek problemów. Osoby mobbingowane najczęściej doświadczają:
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • bólów ciała,
 • zaburzeń gastrycznych,
 • podwyższonego ciśnienia krwi,
 • zaburzeń jedzenia, bezsenności,
 • stanów lękowych, nerwicowych,
 • stanów depresyjnych
 • zaburzeń myślenia polegających na niemożliwości koncentracji uwagi, problemach w twórczym rozwiązywaniu nowych zadań, zapominaniu.
  W dalszej perspektywie stosowania mobbingu, ofiara zaczyna czuć się coraz gorzej, nie może uwolnić się od myślenia o sytuacji w pracy, zaczyna mieć problemy ze snem i nie potrafi się odprężyć. W zależności od indywidualnych cech osobowości pracownika, może on odczuwać albo nadmierne, niezdrowe pobudzenie, albo całkowitą apatię. Mogą pojawić się obsesyjne myśli o sytuacji w pracy i samej pracy zarówno przed pójściem do niej, w trakcie, jak i po pracy. Pojawia się chęć zmiany pracy. Ofiara mobbingu poddaje w wątpliwość swoje możliwości i kompetencje, jej samoocena podlega znacznemu obniżeniu, a zdolności interpersonalne są zaburzone. Całość może prowadzić do rozpadu osobowości, poczucia bycia gorszym, nikim, a w wyniku tego do gorszego funkcjonowania w społeczeństwie. Nieprzystosowanie społeczne powoduje izolację i zamknięcie się w sobie, wycofanie. Często zdarza się, że ofiara mobbingu w środowisku rodzinnym uzewnętrznia kumulowaną w ciągu dnia złość, niezadowolenie, rozpacz, skutkiem czego rodzina przestaje „normalnie” funkcjonować. Czyli pogarsza się nie tylko sfera zawodowa, ale i prywatna. Osoba mobbingowana zwykle „wynosi” swoje problemy na zewnątrz. Pogorszeniu ulegają jej stosunki rodzinne, znajomi zaczynają irytować rzekomym brakiem zrozumienia, a świat może zacząć wydawać się wrogi. W opowieściach pracowników, którzy doświadczyli mobbingu, często pojawia się motyw pogorszenia relacji rodzinnych i problem braku komunikacji między partnerami, wynikający z pogorszenia kondycji psychicznej tych osób. Nieumiejętność odseparowania się od problemów w pracy, może znacząco wpłynąć na jakość życia, czyniąc je zupełnie nieznośnym.

  Dla pracodawcy
  Konsekwencje mobbingu ponoszone przez pracownika nieuchronnie przekładają się na konsekwencje ponoszone przez pracodawcę. Po dłuższym okresie trwania nieprzyjemnej i destrukcyjnej dla psychiki sytuacji pracownik może stać się niezdolny nie tylko do pracy w tej instytucji, ale i do (całkowitego lub częściowego) wykonywania własnego zawodu. Skutkiem pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego pracownik częściej przebywa na zwolnieniu, bądź nawet zwalnia się z pracy. Wtedy pracodawca ponosi koszty zwiększonej fluktuacji kadr, szkoleń nowych pracowników, koszty leczenia, a nawet koszty procesowe i wypłat rekompensat dla poszkodowanych. Zespół, w którym pojawił się mobbing, staje się mniej efektywny. Pojawiają się częstsze konflikty interpersonalne negatywnie wpływające zarówno na tempo jak i jakość wykonywania zadań. W wyniku spadku poziomu bezpieczeństwa w środowisku pracy może pojawić się również brak zaufania do kadry kierowniczej co rzutuje między innymi na zaangażowanie w wykonywane zadania a nawet przestrzeganie etyki zawodowej, co może prowadzić do kolejnych kosztów. Pracodawca, u którego doszło do mobbingu, musi liczyć się z jeszcze jedną ważną konsekwencją - utratą wizerunku „przyjaznego pracodawcy”. To może powodować nie tylko problemy z pozyskaniem pracowników, ale i kontrahentów.

  Dla społeczeństwa
  Agresja i przemoc w pracy wpływa na funkcjonowanie społeczne i zawodowe poszczególnych pracowników, a zatem kształtuje również sytuację ekonomiczną całego społeczeństwa. Ekonomiczno – społeczne konsekwencje mobbingu dotykają nas wszystkich. Są to: koszty zapewnienia odpowiedniego leczenia i rehabilitacji ofiarom mobbingu, a także przechodzenia przez nie na rentę lub wcześniejszą emeryturę. Wieloletnie podleganie mobbingowi może prowadzić do rozpadu podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Przestając prawidłowo funkcjonować rodzina nie spełnia założonych społecznie obowiązków, powodując niniejszym większe koszty dla państwa. Ofiara mobbingu niejednokrotnie nie wraca do pracy lecz pozostaje na utrzymaniu społeczeństwa.
 •