Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Działania - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Działania

 Projekt realizowany był w okresie 22.01.2008-31.12.2008

 

I działanie: wydanie informatora o mniejszościach, wobec których istnieje najwięcej uprzedzeń i stereotypów wraz ze scenariuszami lekcji. Informator został zaplanowany z myślą o przygotowaniu nauczycielom odpowiedniej pomocy dydaktycznej, która pomoże zrozumieć nauczycielowi odmienność kulturową ucznia.

 

Publikacja pt. "Edukacja przeciw dyskryminacji" zawiera najważniejsze informacje o podstawach religii i kultury wraz z systemem wartości i zaznaczeniem odmienności obyczajowej, (która może powodować konflikty i trudności – np. w przypadku muzułmanów czy Romów). Prócz wiedzy związanej z innymi kulturami zawiera scenariusze lekcji dotyczące omawianych w projekcie mniejszości, scenariusz poświęcony stereotypom, uprzedzeniom oraz znaczeniu tolerancji wobec odmienności.

 

Celem wydania informatora jest ułatwienie pracy nauczycielom poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi tak, by mogli swą wiedzę przekazać uczniom.

 

II działanie: organizacja dyskusji panelowych poświęconych zagadnieniom wielokulturowości, przeciwdziałaniu nietolerancji, dyskryminacji, rasizmowi i antysemityzmowi w szkole w dwóch ważnych ośrodkach w Warszawie i w Krakowie.

 

Celem debat jest wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań wraz z pokazaniem najlepszych przykładów i praktyk w szkołach, które już zajęły się rozwiązaniem problemów związanych z wielokulturowością oraz podjęły walkę ze stereotypami i uprzedzeniami rasowymi, wyznaniowymi i etnicznymi.

 

  • Pogarda, tolerancja, akceptacja. Edukacja przeciw dyskryminacji. Jak uczyć bez uprzedzeń i stereotypów?, Kraków, 10.12.2008
  • Edukacja przeciw dyskryminacji, Warszawa, 09.12.2008

 

Patronat medialny w Internecie przyjęła Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak.

 

Do debaty zaproszeni zostali nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni pedagodzy i psychologowie oraz pracownicy oświaty tacy jak doradcy metodyczni i przedmiotowi.


Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, szkolnych pedagogów i psychologów.

Pośrednio uczestnikami projektu będą uczniowie – jeśli każdy nauczyciel, który otrzyma książkę wykorzystałby 1 scenariusz lekcji (średnio w klasie jest 25 osób) to liczba uczniów, która odniesie z tego korzyści będzie niezwykle satysfakcjonująca.

Zakładane rezultaty

  • wsparcie edukacji na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, uprzedzeniom, rasizmowi i antysemityzmowi;
  • przygotowanie nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym, wielowyznaniowym;
  • próba zmniejszenia przejawów ksenofobii i uprzedzeń w stosunku do osób odmiennych kulturowo, narodowo i wyznaniowo wśród uczniów;
  • podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat innych kultur.