VOX HUMANA

Dodruk książki Imigranci w mojej klasie

Książka „Imigranci w mojej klasie” została wydana w ramach realizacji projektu „Imigranci w polskiej szkole c.d.” w 2010 r. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Budżet Państwa.

 

 

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy uczą w szkołach, w których uczą się dzieci imigrantów. Składa się z opisu 6 kultur najczęściej spotykanych u nas imigrantów i z 10 scenariuszy lekcji. Była wydana w nakładzie 1000 egz. i nakład książki jest praktycznie wyczerpany. Książka jest bardzo dobrym materiałem dydaktycznym dla nauczycieli. Rozdawaliśmy ją nie tylko w szkołach, ale również przekazywaliśmy innym organizacjom prowadzącym szkolenia dla nauczycieli.

 

 

Dodruk książki daje możliwość korzystania z dobrze przygotowanego materiału w kolejnych projektach. W ramach tego projektu książka będzie rozdawana na spotkaniach organizowanych w ramach realizacji działania nr 5.