VOX HUMANA

Cele projektu

Aktualności

 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-8 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-04-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-7 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-31

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-6 z dnia 31 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-5 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku

  2016-10-03

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-4 z dnia 3 października 2016 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Stworzenie systemu interwencyjnego pozwalającego na ochronę praw pracowniczych naruszanych przez zjawisko mobbingu, które znajduje swoje uzasadnienie już w ustawodawstwie narzucającym pracodawcy, tylko i wyłącznie, obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, a nie jak w przypadku dyskryminacji zakaz. Fakt ten, stanowi trzon problemu, ponieważ ciężar dowodu w procesie sądowym leży po stronie ofiary, inaczej niż w zapisach dot. dyskryminacji w miejscu pracy, a sprawca mobbingu jest jednocześnie podmiotem, który ma mobbingowi przeciwdziałać.

Mobbing jest rodzajem stygmatyzującej presji tzw. przemocą w małych dawkach, ale za to uporczywą, długotrwałą i inicjującą stopniowy proces wykluczania z grupy pracowniczej. Obecnie jedyną ścieżka obrony jest wystąpienie z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) bądź wystąpienie do sądu przeciwko pracodawcy, co w sytuacji bycia ofiarą jest szczególnie trudne. Sądzimy więc, że jedyną formą przeciwdziałania mobbingowi jest jego zastopowanie jeszcze przed wystąpieniem do sądu czyli przed usankcjonowaniem konfliktu. Zaproszenie, przez osoby z zewnętrz, stron konfliktu do mediacji jest szansą na załatwienie problemu polubownie. Projekt miał charakter innowacyjny w skali kraju, gdyż PIP nie prowadzi działań związanych z kompletną ochroną pracownika, nie wspominając o działaniach mediacyjnych. Celem projektu było wypracowanie odpowiedniej ścieżki postępowania prawno – psychologicznego, skonstruowanie standardów szkoleń dla pracodawców, promowania instytucji mediacji jako działania skutecznego i alternatywnego wobec radykalnego postępowania sądowego. 

Działania w projekcie Mobbing Stoper polegały na faktycznej pomocy poszkodowanym:
 • uruchomieniu infolini,
 • prowadzeniu mediacji,
 • organizacji antystresowych warsztatów grupowych
oraz na organizacji szkoleń na życzenie pracodawców.