Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Cele projektu - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Cele projektu

Aktualności

 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi

  2018-10-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kreatywności i innowacyjności dla uczniów, w ramach projektu „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2018-08-31

  W związku z realizacją projektu pt. ”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", Stowarzyszenie Vox Humana zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty, w ramach rozenania, na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2017-12-10

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Vox Humana projektu pn.”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera

  2017-11-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera, który poprowadzi (wraz z trenerem ze Stowarzyszenia) warsztaty kreatywności i innowacyjności.

 • Zdolni w szkole i po szkole

  2017-10-01

  Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna projekt „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. 
 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Stworzenie systemu interwencyjnego pozwalającego na ochronę praw pracowniczych naruszanych przez zjawisko mobbingu, które znajduje swoje uzasadnienie już w ustawodawstwie narzucającym pracodawcy, tylko i wyłącznie, obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, a nie jak w przypadku dyskryminacji zakaz. Fakt ten, stanowi trzon problemu, ponieważ ciężar dowodu w procesie sądowym leży po stronie ofiary, inaczej niż w zapisach dot. dyskryminacji w miejscu pracy, a sprawca mobbingu jest jednocześnie podmiotem, który ma mobbingowi przeciwdziałać.

Mobbing jest rodzajem stygmatyzującej presji tzw. przemocą w małych dawkach, ale za to uporczywą, długotrwałą i inicjującą stopniowy proces wykluczania z grupy pracowniczej. Obecnie jedyną ścieżka obrony jest wystąpienie z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) bądź wystąpienie do sądu przeciwko pracodawcy, co w sytuacji bycia ofiarą jest szczególnie trudne. Sądzimy więc, że jedyną formą przeciwdziałania mobbingowi jest jego zastopowanie jeszcze przed wystąpieniem do sądu czyli przed usankcjonowaniem konfliktu. Zaproszenie, przez osoby z zewnętrz, stron konfliktu do mediacji jest szansą na załatwienie problemu polubownie. Projekt miał charakter innowacyjny w skali kraju, gdyż PIP nie prowadzi działań związanych z kompletną ochroną pracownika, nie wspominając o działaniach mediacyjnych. Celem projektu było wypracowanie odpowiedniej ścieżki postępowania prawno – psychologicznego, skonstruowanie standardów szkoleń dla pracodawców, promowania instytucji mediacji jako działania skutecznego i alternatywnego wobec radykalnego postępowania sądowego. 

Działania w projekcie Mobbing Stoper polegały na faktycznej pomocy poszkodowanym:
 • uruchomieniu infolini,
 • prowadzeniu mediacji,
 • organizacji antystresowych warsztatów grupowych
oraz na organizacji szkoleń na życzenie pracodawców.