Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Cele - VOX HUMANA

Cele

Aktualności

 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi

  2018-10-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów kreatywności i innowacyjności dla uczniów, w ramach projektu „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2018-08-31

  W związku z realizacją projektu pt. ”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", Stowarzyszenie Vox Humana zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty, w ramach rozenania, na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje dostawcy 13 zestawów komputerowych

  2017-12-10

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Vox Humana projektu pn.”Zdolni w szkole i po szkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
 • Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera

  2017-11-27

  Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje trenera, który poprowadzi (wraz z trenerem ze Stowarzyszenia) warsztaty kreatywności i innowacyjności.

 • Zdolni w szkole i po szkole

  2017-10-01

  Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna projekt „Zdolni w szkole i po szkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. 
 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Celem projektu "Śpiew uwalnia" jest usprawnienie i udoskonalanie procesu resocjalizacji podopiecznych ośrodków MONAR poprzez włączenie do stałych zajęć terapeutycznych warsztatów śpiewoterepii. Z indywidualnego punktu widzenia cele projektu są zgodne ogólnymi celami terapii uzależnioniowych polegających na całkowitym uwolnieniu się od substacji psychoaktywnych poprzez rozbudzenie motywacji do samodzielnego i odpowiedzialnego kształtowania swego życia. Zastępowanie, charakterystycznego dla osób uzależnionych, profilu autodestrukcyjnego innym, nowym obrazem świata i swego w nim miejsca poprzez generowanie konstruktywnych zachowań i pozytywnego obrazu siebie. Realizacja zadania trwa 10 miesięcy i jest podzielona na trzy fazy.

Miejscami realizacji zadania są: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - Ośrodki Rehabilitacyjno-Readaptacyjne MONAR w Warszawie, Głoskowie, Wyszkowie i Nowolipsku. Przewidywana liczba uczestników objętych programem to 108 osób wg. uzyskanych informacji o możliwościach pobytowych w wytypowanych placówkach. Wiek uczestników w przedziale 18-25 lat. Zasady współpracy z ww. placówkami regulować będzie umowa partnerska określająca szczegółowy program i harmonogram warsztatów. Tematy proponowanych sesji warsztatowych w pełni korelują z zawartością merytoryczną warsztatów rozwoju osobistego realizowanych w Ośrodkach. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie z emocjami, poznanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Programu „Śpiew uwalnia” ma umożliwić uczestnikom pełniejsze korzystanie z proponowanych w Ośrodkach zajęć natury psychologiczno-adaptacyjnej i pomóc w zbudowaniu „nowego siebie”.