Cele

Aktualności

 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-8 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-04-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-7 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-31

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-6 z dnia 31 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-5 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku

  2016-10-03

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-4 z dnia 3 października 2016 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 
Celem projektu "Śpiew uwalnia" jest usprawnienie i udoskonalanie procesu resocjalizacji podopiecznych ośrodków MONAR poprzez włączenie do stałych zajęć terapeutycznych warsztatów śpiewoterepii. Z indywidualnego punktu widzenia cele projektu są zgodne ogólnymi celami terapii uzależnioniowych polegających na całkowitym uwolnieniu się od substacji psychoaktywnych poprzez rozbudzenie motywacji do samodzielnego i odpowiedzialnego kształtowania swego życia. Zastępowanie, charakterystycznego dla osób uzależnionych, profilu autodestrukcyjnego innym, nowym obrazem świata i swego w nim miejsca poprzez generowanie konstruktywnych zachowań i pozytywnego obrazu siebie. Realizacja zadania trwa 10 miesięcy i jest podzielona na trzy fazy.

Miejscami realizacji zadania są: Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - Ośrodki Rehabilitacyjno-Readaptacyjne MONAR w Warszawie, Głoskowie, Wyszkowie i Nowolipsku. Przewidywana liczba uczestników objętych programem to 108 osób wg. uzyskanych informacji o możliwościach pobytowych w wytypowanych placówkach. Wiek uczestników w przedziale 18-25 lat. Zasady współpracy z ww. placówkami regulować będzie umowa partnerska określająca szczegółowy program i harmonogram warsztatów. Tematy proponowanych sesji warsztatowych w pełni korelują z zawartością merytoryczną warsztatów rozwoju osobistego realizowanych w Ośrodkach. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie z emocjami, poznanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Programu „Śpiew uwalnia” ma umożliwić uczestnikom pełniejsze korzystanie z proponowanych w Ośrodkach zajęć natury psychologiczno-adaptacyjnej i pomóc w zbudowaniu „nowego siebie”.