VOX HUMANA

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO MEDYCZNEGO

Aktualności

 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-8 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-04-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-7 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-31

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-6 z dnia 31 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-5 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku

  2016-10-03

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-4 z dnia 3 października 2016 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 

  

Szkoła Językowa Modern.edu zachęca do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH KURSACH JĘZYKA POLSKIEGO MEDYCZNEGO!

 

Oferujemy kursy specjalistyczne:

 

 • Dla lekarzy;
 • Dla pielęgniarzy;
 • Przygotowujące do egzaminu w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

 

 

 

Kurs obejmuje 45 lekcji. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat wystawiony przez szkołę. Kursy przeznaczone są dla osób posługujących się językiem polskim na poziomie B1 i wyższym. Więcej informacji: biuro@modern.edu.pl

 

Kursy odbywają się w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Vox Humana „Witamy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 

 

------------------------------------- 

 

Языковая Школа Модерн.эду приглашает принять участие в БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ ПОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЯЗЫКА!

Мы предлагаем специализированные курсы:

 

 

 • для врачей;
 • для медсестер (медбратьев);
 • подготовительные к сдаче экзамена в Главной Медицинской Палате.

 

 

 

Курс включает в себя 45 уроков. По окончанию каждый участник получит сертефикат школы. Курс предназначен для пользователей языка на уровне Б1 и выше. Больше информации: biuro@modern.edu.pl

 

Курсы проходят в рамках реализации проекта Общества Вокс Хумана «Приветствуем в Польше». 

 

Проект совместно финансирован Фондом Убежища, Миграции и Интеграции и Государственным Бюджетом Польши.

 

 ----------------------------------

 

Modern.edu School of Language is now organizing FREE OF CHARGE MEDICAL POLISH LANGUAGE COURSES! We offer specialized courses:

 

 • For physicians;
 • For nurses;
 • Preparatory courses for The Polish Chamber of Physicians Exam.

 

 

 

The courses are 45 lessons long. After the course, every student will get a completion certificate from the school. The courses are intended for students with B1 and higher level of Polish language. For more information, contact us at biuro@modern.edu.pl