VOX HUMANA

BEZPŁATNE KURSY J. POLSKIEGO BIZNESOWEGO

Aktualności

 • Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia języka angielskiego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-9 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-06-16

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Zajęcia wyrównawcze w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-8 z dnia 16 czerwca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

  2017-04-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-7 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-31

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-6 z dnia 31 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 • Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie

  2017-03-20

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Nauczyciel polskiego jako obcego w SP 58 i SP 187 w Warszawie” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-5 z dnia 20 marca 2017 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

 • Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku

  2016-10-03

  Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Kursy językowe w ośrodku w Lininie oraz w szkołach w Coniewie i Czachówku” nr 9/2-2015/FAMI-OZ-4 z dnia 3 października 2016 r. w ramach projektu pt. „Przyjazna Polska”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.
 

  

Szkoła Językowa Modern.edu zachęca do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH KURSACH JĘZYKA POLSKIEGO BIZNESOWEGO!

 

 

 

Oferujemy kursy specjalistyczne:

 

 

 • właścicieli i pracowników prywatnych firm;
 • handlowców;
 • personelu biurowego.

 

 

Kurs obejmuje 45 lekcji. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat wystawiony przez szkołę. Kursy przeznaczone są dla osób posługujących się językiem polskim na poziomie A2 i wyższym.

 

Więcej informacji: biuro@modern.edu.pl. Kursy odbywają się w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Vox Humana „Witamy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

  

Языковая Школа Модерн.эду приглашает принять участие в БЕСПЛАТНЫХ КУРСАХ ПОЛЬСКОГО ДЕЛОВОГО ЯЗЫКА! Мы предлагаем специализированные курсы:

 

 

 • для обладателей и работников частных фирм;
 • для представителей сферы торговли;
 • для офисного персонала.

 

 

 

Курс включает в себя 45 уроков. По окончанию каждый участник получит сертефикат школы. Курс предназначен для пользователей языка на уровне A2 и выше.

 

 

Больше информации: biuro@modern.edu.pl. Курсы проходят в рамках реализации проекта Общества Вокс Хумана «Приветствуем в Польше».

 

 

Проект совместно финансирован Фондом Убежища, Миграции и Интеграции и Государственным Бюджетом Польши.