Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Asystenci kulturowi - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Asystenci kulturowi

Asystent kulturowy wywiera istotny wpływ na relacje między uczniami i nauczycielami oraz na współpracę z rodzicami uczniów cudzoziemskich. Asystent zna język ojczysty dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkoły, bądź też język, którym dzieci biegle się posługują. Umożliwia to nie tylko komunikację z dziećmi, ale przede wszystkim nawiązanie z nimi bliższego kontaktu, poznanie ich zawiłych losów oraz zrozumienie dzieci i ważnych aspektów kultury, którą przynoszą ze sobą. Dzięki zaufaniu, którym darzą go dzieci, pełni rolę nieformalnego pedagoga, wspierającego dzieci we wszelkich trudnościach, między innymi w integracji i adaptacji. Dzięki obecności asystenta, uczeń ma osobę, która go rozumie, co poprawia jego samopoczucie i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w szkole. Kolejny bardzo ważny element pracy asystenta to tłumaczenia ustne. Działanie asystenta kulturowego polegałoby na uczestnictwie w wywiadówkach i w dniach otwartych – 1 raz w miesiącu w każdej ze szkół, dyżur co 2 tyg. w każdej ze szkół oraz tzw. „godziny kryzysowe”.

 

Asystent wietnamski:

 

Asystent kulturowy wietnamski pracuje dla kilku szkół. Działanie to wprowadzamy na podstawie ewaluacji, wywiadów z dyrektorami szkół i nauczycielami, prowadzonego w od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach projektu „Pierwszy krok integracji”. Potrzebę zatrudnienia asystenta zgłosiły 4 szkoły, które uwzględniliśmy w tym projekcie. Szkoły potwierdziły, że asystent jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania szkoły ponieważ rodzice wietnamskich uczniów bardzo często nie mówią po polsku, nawet jeśli ich dzieci radzą sobie już z naszym językiem. Jest to bardzo duże utrudnienie w kontakcie szkoły z rodzicami. Uniemożliwia kontakt z rodzicami w przypadku dysfunkcji szkolnych, trudności wychowawczych – nie można się poskarżyć na ucznia za jego pośrednictwem, trudny jest w przypadku kłopotów z nauką. Również rodzice nie mogą bez pośrednictwa dziecka przekazać nic nauczycielom.

 

Asystent nie tylko pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktowych czy trudnych organizacyjnie sytuacji ale również stanowi niezbędne wsparcie w przypadku rodzin dysfunkcyjnych. Przykładowo, wśród rodzin wietnamskich objętych pomocą asystenta w ramach innego projektu znajdowała się rodzina dysfunkcyjna w której dziecko doświadczało przemocy ze strony jednego z rodziców. Ten element Działania będzie brać pod szczególną uwagę osoby wymagające szczególnego traktowania – ofiary przemocy i innych rodzajów nadużyć.

 

 

Asystent rosyjskojęzyczny:

 

Dzieci ukraińskie, które przyjeżdżają do Polski zazwyczaj pochodzą ze wschodniej Ukrainy i często znają język rosyjski lepiej niż język ukraiński. Dlatego postanowiliśmy zatrudnić asystenta, który mówi przede wszystkim po rosyjsku.

 

Asystent rosyjskojęzyczny pełni nieco inną rolę niż asystent wietnamski ponieważ język rosyjski jest znany części nauczycieli, a także, przynajmniej fonetycznie jest zbliżony do polskiego. Trudności występują na innym poziomie, część rodzin jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Obejmujemy opieką rodzinę z Kazachstanu, w której występowała przemoc, dzieci mają kłopoty edukacyjne i emocjonalne. W tym wypadku asystent współpracuje z psychologiem, a także z opiekunką dzieci. Asystent uczestniczy w wywiadówkach i spotkaniach z rodzicami, podczas których ważne jest pełne porozumienie wykraczające poza komunikatywną znajomość języka. Asystent umożliwia kontakt z rodzicami w przypadku dysfunkcji szkolnych, trudności wychowawczych, kłopotów z nauką.

 

 

Asystenci kulturowi podejmują stałą współpracę ze wszystkimi szkołami, w których uczą się dzieci rosyjskojęzyczne, czyli dzieci z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Czeczenii, Gruzji, Armenii, Kirgizji. Dyrekcje szkół, jak również sami nauczyciele uważają że obecność asystenta jest absolutnie nieodzowna do prawidłowego funkcjonowania klasy i szkoły i to działanie realizujemy na ich specjalną prośbę.
 
 
Rezultaty: 
 

Nauczyciele mogli bez przeszkód prowadzić lekcje dla dzieci polskich, podczas gdy asystent kulturowy tłumaczył dzieciom cudzoziemskim na bieżąco omawiane przez nauczyciela kwestie, bądź, jeśli był to zbyt zaawansowany poziom dla naszych adresatów, opracowywał z nimi materiał dostosowany do indywidualnych umiejętności i poziomu znajomości języka każdego z dzieci. Obecność asystenta dała możliwość współpracy i współdziałania z rodzicami uczniów, rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i kulturowych, a także zmniejszyła szok ucznia cudzoziemskiego, poprzez regularny kontakt z osobą, która mówi jego językiem.

 

W efekcie, dzięki obecności asystentów poprawiła się zdecydowanie komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów cudzoziemskich, którzy w każdej sprawie mogli liczyć na pomoc asystentów, będących nie tylko tłumaczami, ale w pewnym sensie ich rzecznikami w szkole.