VOX HUMANA

Archiwum aktualności

 • Stowarzyszenie poszukuje asystenta kulturowego - Wietnam

  2014-04-01
  W związku z otrzymanie dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje asystenta kulturowego posługującego się językiem wietnamskim do projektu „Pierwszy krok integracji” Projekt będzie realizowany od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 • Stowarzyszenie poszukuje trenerów

  2014-03-01
  W związku z otrzymanie dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje 2 trenerów, którzy poprowadzą w szkołach interaktywne lekcje nt. doświadczeń kulturowych Projekt trwa od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 • Stowarzyszenie poszukuje edukatorów

  2014-02-01
  W związku z otrzymanie dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje 2 edukatorów, którzy poprowadzą w szkołach zajęcia wyrównawcze (odrabianie lekcji) z dziećmi obywateli państw trzecich Projekt trwa od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 • Stowarzyszenie poszukuje asystenta projektu

  2013-12-01
  W związku z otrzymanie dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje asystenta projektu „Pierwszy krok integracji” Projekt będzie realizowany od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 • Stowarzyszenie poszukuje asystenta kulturowego posługującego się językiem wietnamskim

  2013-12-01
  W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu „Pierwszy krok integracji” z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa Stowarzyszenie Vox Humana poszukuje asystenta kulturowego posługującego się językiem wietnamskim do projektu „Pierwszy krok integracji” Projekt będzie realizowany od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.
 • Stowarzyszenie poszukuje koordynatora projektu

  2013-11-05
  W związku ze złożeniem oferty na konkurs w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Stowarzyszenie poszukuje koordynatora projektu „Pierwszy krok integracji” Projekt, jeśli otrzyma dofinansowanie, będzie realizowany od 01.01.2014 do 30.06.2015 r.