Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /index.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 20
Od zabawy do rozmowy - Zajęcia z reedukatorem wspierające naukę - VOX HUMANA
VOX HUMANA

Od zabawy do rozmowy - Zajęcia z reedukatorem wspierające naukę

Obowiązująca na wszystkich szczeblach edukacji ujednolicona podstawa programowa kształcenia ogólnego, często stawia uczniów ze specjalnymi potrzebami wobec wymagań (w tym wypadku z brakiem znajomości języka), które przekraczają ich możliwości. Tym samym uniemożliwia osiąganie sukcesów i spełnianie potrzeb rozwojowych. Fakt doświadczania ciągłych różnic między realnymi możliwościami, a wymaganiami, wpływa nie tylko na zaniechanie rozwoju intelektualnego ale i na funkcjonowanie społeczne uczniów. Dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby proces edukacji przebiegał z jak najmniejszą stratą dla uczniów imigrantów, którzy znajdują się właśnie w takiej sytuacji przyjeżdżając do naszego kraju bez znajomości języka polskiego.

 

 

Proponowany rodzaj zajęć stanowi dodatek do tradycyjnych lekcji języka polskiego dla obcokrajowców, zajęcia będą stanowiły przygotowanie w przypadku młodszych dzieci, a wsparcie w przypadku starszych do nauki czytania i pisania.

 

 

Celem zajęć jest wsparcie nauki języka polskiego oraz harmonijnym rozwoju i realizacji potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i społecznych.

 

 

Poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy, uczniowie rozwijać będą zasób słownictwa, struktury językowe oraz sprawność fonetyczną i komunikacyjną. Pośrednio kształtować będą również pamięć, koncentrację uwagi oraz spostrzegawczość wzrokową i słuchową. Nauka przez zabawę (bez użycia podręczników i zeszytów) niesie ze sobą również określone korzyści psychologiczne dla dziecka: minimalizuje napięcia emocjonalne związane z wyobcowaniem, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zaufania, rozbudza ciekawość, dostarcza nowych, pozytywnych doświadczeń, zaspokaja potrzeby poznawcze i społeczne.
 
 

Zespół Szkół nr 8 (SP 34) w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 12

 

 

Podejmowane działania: Zajęcia prowadzone w marcu były spotkaniami rozpoczynającymi cykl lekcji z Turpalem. Pierwszy etap stanowiło określenie skali problemów, które posiada uczeń. Wzięte zostały pod uwagę nie tylko kwestie merytoryczne, ale również psychiczne. Nadrzędne stało się wytworzenie na zajęciach przyjaznej atmosfery pozwalającej dziecku na wyrobienie poczucia bezpieczeństwa i otwartości. Uwzględniając predyspozycje ucznia wykorzystany został Uniwersalny System Edukacji. Zestaw kontrolny PUS pozwolił na połączenie nauki, zabawy i samokontroli. Turpal mógł nie tylko uczyć się, ale także bawić się na zajęciach. Przekonał się również, że kontrola nauczyciela nie jest jedynym środkiem weryfikującym postępy ucznia. Bardzo istotna w procesie edukacji ujawniła się samokontrola. Zajęcia marcowe dotykały wielu obszarów edukacyjnych. Turpal zmierzył się z zadaniami diagnozującymi Jego predyspozycje na polu: czytania, pisania i liczenia. Przygotowany został program pracy z uczniem ściśle powiązany z potrzebami Turpala.

 

Rezultaty: Aktywny sposób realizacji zadań umożliwił zdobycie wiedzy. Otworzył przed Trupalem nowe perspektywy. Podniósł poczucie wartości ucznia i stworzył warunki do pracy w poczuciu zrozumienia i bezpieczeństw. Stał się bardzo ważną bazą wyjściowa do dalszego postepowania.

 

Trudności: Turpal ma kontakt z językiem polskim jedynie w szkole. Mama ucznia, która samotnie wychowuje pięcioro dzieci, bardzo dużą wagę przywiązuje do kultywowania narodowych tradycji językowych chłopca. Turpal swobodnie porozumiewa się w języku ojczystym i ten język gloryfikowany jest jako wiodący.

 

Wnioski: Dalsza praca z Turpalem powinna przebiegać zgodnie z wnioskami wynikającymi z początkowego etapu zajęć. Bardzo istotne jest połącznie i pogodzenie oczekiwań mamy z realiami edukacyjnymi. Delikatna linia dzieląca obydwie sfery to największe wyzwanie edukacyjne dla nauczyciela.

 

 

Zespół Szkół nr 83 w Warszawie, ul. Powstańców Wielkopolskich 4

 

Podejmowane działania:

 

  • Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne.
  • Rozwijanie zasobu słownictwa.
  • Ćwiczenia pamięci słuchowej i wzrokowej.
  • Układanie wyrazów z sylab i głosek.
  • Usprawnianie techniki czytania- rozpoznawanie liter, czytanie sylab, wyrazów.
  • Rozwijanie motywacji do nauki.

 

Rezultaty: Większy zasób słownictwa. Usprawnienie techniki czytania. Poprawa jakości pisma – łączenia między literami

 

Trudności: Słaba współpraca ze stony rodziców

 

Wnioski: Konieczna kontynuacja zajęć w następnych miesiącach.